Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Преглед| |Оръжия| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
VIII група - Ефекти върху духа
Heal Heal
Изградено от: въздух, вода и дух
Възстановява 10 единици здраве.
Levitate Levitate
Изградено от: въздух
Основно се използва при самостоятелна игра и със сигурност ще Ви се наложи да го използвате в този режим. Някои от скоковете са невъзможни без Levitate. Когато Levitate е задействано гравитационната сила работи много слабо за Вас и падането надолу е просто едно бавно спускане.
Disguise Disguise
Изградено от: дух
Променя илюзорно външността Ви до тази на най-близкото до Вас същество. Така можете да преминавате незабелязан покрай превъзхождащи Ви по сила врагове. Така ще спестите амуниции и ще си опазите здравето.
Back
|Преглед| |Оръжия| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Wed, Jul 24, 2002 22:38 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.