Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Преглед| |Оръжия| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
V група - Блокиращи полета
Aura of Unraveling Aura of Unraveling
Изградено от: земя, въздух, огън, вода и дух
Представлява кутия, която се задейства, когато някой стъпи върху нея. При задействането си разпъва защитно поле с даден радиус. Съществата и предметите попаднали в границите на това поле стават неуязвими към всякакъв вид заклинания. Освен това полето спира проследяващите атаки и възможностите да бъдат изстреляни срещу вас.
Unravel Unravel
Изградено от: земя, въздух, огън, вода и дух
Създава около вас бариера с краткотрайно действие, която елиминира ефекта от всяко насочено срещу Вас заклинание. Естествено, няма да можете да използвате заклинания докато бариерата е вдигната.
Sever Sever
Изградено от: земя, въздух, огън, вода и дух
Създава временна бариера между вашата цел и Вас. Докато действа бариерата вашата цел не може да бъде използва или да бъде третирана с други магически ефекти.
Back
|Преглед| |Оръжия| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Wed, Jul 24, 2002 22:38 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.