Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Преглед| |Оръжия| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
III група - Щитове за отбрана
Personal Shield Personal Shield
Изградено от: въздух
За разлика от останалите щитове този действа по-скоро като броня. Той поема всички директни атаки и авсорбира по-голямата част от поразяващото действие. Може да бъде презареждан.
Fire Shield Fire Shield
Изградено от: огън
Най-полезният от всички щитове, които имате на разположение. С него спокойно можете да се разхождате в някоя огнена яма и да оцелеете след директно попадение на Fireball.
Air Shield Air Shield
Изградено от: въздух
Най-подходящата защита при атмосферни заплахи. Като пример може да се посочи способността му да свежда ефекта от силния вятър до нула.
Earth Shield Earth Shield
Изградено от: земя
Върши чудесна работа, когато противника Ви се опитва да блокира пътя Ви с Earth Tremor в мрежова игра.
Water Shield Water Shield
Изградено от: вода
Логиката показва, че се използва при преминаването на водни площи. За да Ви позволи да дишате под водата, например.
Spirit Shield Spirit Shield
Изградено от: дух
Може да бъде изключително ефикасно средство за защита срещу някои от враговете Ви при самостоятелна игра.
Back
|Преглед| |Оръжия| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Wed, Jul 24, 2002 22:38 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.