Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Преглед| |Оръжия| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Кодове за игра на The Wheel of Time
За да използвате кодовете трябва да ги въвеждате от конзолата. Натиснете ~, за да можете да използвате конзолата.
Код Резултат
GOD Безсмъртие - включено/изключено
ALLAMMO Дава Ви всички заклинания с максимум амуниции
GHOST Минаване през стени
FLY Дава Ви възможност да летите
WALK Връща Ви към нормален режим на ходене
INVISIBLE n Включва и изключва невидимостта (Invisible 1 или 0)
KILLALL classname Убива всички действащи лица от посочения клас
BEHINDVIEW n Включва и изключва наблюдение от към гърба (в стил Tomb Raider) (Behindview 1 или 0)
KILLPAWNS Убива всички чудовища
PLAYERSONLY Спира временно всички действащи лица в играта, които не са играчи (players)
SAY message Извежда съобщение до другите играчи в играта
SLOMO n Променя скоростта на игра (SloMo 2.0 означава два пъти по-бързо)
SUMMON classname Появява действащо лице от посочения клас
SWITCHLEVEL mapURL: Превключва на ниво mapURL
SWITCHCOOPLEVEL mapURL: Превключва на ниво mapURL, като запазва всички придобити заклинания
|Преглед| |Оръжия| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Fri, Mar 08, 2002 14:54 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.