Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Lich
Lich
Име: Lich
Вид оръжие: нормално
Вид защита: нормална
Въздушна атака: няма
Забавяне: 1.9 ед.
Обхват на оръжието: 60 ед.
Начално качество: Интелигентност
Бонус за сила за 1 ниво: 1.6 т.
Бонус за сръчност за 1 ниво: 1 т.
Бонус за интелигентност за 1 ниво: 3.4 т.
Възстановяване на жизнени точки: винаги
Възстановяване на мана: 0.5 т./сек.
Видимост денем: 190 ед.
Видимост нощем: 80 ед.
Време за създаване: 35
След разрушаването на Draenor, Ner'zhul превръща някои оркски шамани в обезобразено подобие на предишното им съществувание. Поради голямото покорство, което представят пред своя крал, той им дава да управляват силите на ледената магия, наравно с некромантските им способности.
Level Air/Ground Attack Armor Strength Agility Intelligence Hit Points Mana Speed
1 22-28 [25 avg] 2 13 14 20 425 300 Average
2 25-31 [28 avg] 3 14 15 23 450 345 Average
3 28-34 [31 avg] 3 16 16 26 500 390 Average
4 32-38 [35 avg] 3 17 17 30 525 450 Average
5 35-41 [38 avg] 3 19 18 33 575 495 Average
6 39-45 [42 avg] 4 21 19 37 625 555 Average
7 42-48 [45 avg] 4 22 20 40 650 600 Average
8 45-51 [48 avg] 4 24 21 43 700 645 Average
9 49-55 [52 avg] 5 25 22 47 725 705 Average
10 52-58 [55 avg] 5 27 23 50 775 750 Average

Умения

Frost Nova
Frost nova Разпръсква вълна от лед около посочена вражеска единица и поразява и околни цели, като ги забавя и намалява атаката им.

Frost Armor
Frost armor Създава леден щит около единица, като й дава допълнително защита и забавя околните melee единици, които я нападат.

Dark Ritual
Dark ritual Жертва приятелска единица, като превръща жизнените й точки в мана за героя.

Death and Decay (Върховно умение)
Death and decay Поразява всичко в дадена област. Взима 4% от жизнените точки на секунда. Трае 35 секунди.
Back
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Fri, Aug 16, 2002 00:11 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.