Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Death Knight
Death Knight
Име: Deathknight
Вид оръжие: нормално
Вид защита: нормална
Въздушна атака: няма
Забавяне: 2.33 ед.
Обхват на оръжието: 0 ед.
Начално качество: Сила
Бонус за сила за 1 ниво: 2.7 т.
Бонус за сръчност за 1 ниво: 1.5 т.
Бонус за интелигентност за 1 ниво: 1.8 т.
Възстановяване на жизнени точки: винаги
Възстановяване на мана: 0.5 т./сек.
Видимост денем: 190 ед.
Видимост нощем: 80 ед.
Време за създаване: 35
Част от ордена на Паладините, Death Knight били ревностни пазители на човешките ценности. След като обществото се отрекло от тях, част от тези свети войни се отпрявили на поход срещу трона на Ner'Zhul. Когато достигнали до него душите и сърцата им били пропити със зло влияние и те с радост приели да служат на ледения крал в замяна на немислима власт. Въоръжени с рунически мечове Death Knghts служат като най-доверени генерали на своя крал.
Level Air/Ground Attack Armor Strength Agility Intelligence Hit Points Mana Speed
1 25-35 [30 avg] 4 23 12 17 675 225 Average
2 27-37 [32 avg] 4 25 13 18 725 270 Average
3 30-40 [35 avg] 5 28 15 20 800 300 Average
4 33-43 [38 avg] 5 31 16 22 875 330 Average
5 35-45 [40 avg] 5 33 18 24 925 360 Fast
6 38-48 [43 avg] 4 36 19 26 1000 390 Fast
7 41-51 [46 avg] 6 39 21 27 1075 405 Fast
8 43-53 [48 avg] 7 41 22 29 1125 435 Fast
9 46-56 [51 avg] 7 44 24 31 1200 465 Fast
10 49-59 [54 avg] 8 47 25 33 1275 495 Fast

Умения

Death Coil
Death coil Смъртоносно въже, което поразява живи единици или лекува свои.

Death Pact
Death pact Убива своя единица, като превръща жизнените и точки в щит за геоя, който поглъща част от нанесените му поражения.

Unholy Aura
Unholy aura Увеличава атаката и бързината на околните единици, които са в обсег.

Animate Dead (Върховно умение)
Animate dead Вдига от бойното поле до 6 единици, които да се сражават за Undead за 120 секунди.
Back
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Fri, Aug 16, 2002 00:11 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.