Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Troll Witch Doctor
Troll Witch Doctor
Име: Troll Witch Doctor
Цена: 250 злато, 2 храна
Жизнени точки: 390
Мана: 200/300/400
Броня: 0
Поражение: 14-20
Обхват: 60
Скорост: средна
Изисквания: Spirit Lodge
Умения: 1. sentry ward - поставя невидим часови за 600 секунди който открива невидими единици.
2. statis trap - поставя капан за 600 секунди, всяка хваната вражеска единица бива зашеметена за 12 секунди.
3. healing ward - поставя невидим часови за 20 секунди, който лекува в радиус свои единици с 15 жизнени точки за секунда.
Back
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Wed, Jul 24, 2002 22:38 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.