Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Shaman
Shaman
Име: Shaman
Цена: 270 злато, 2 храна
Жизнени точки: 260
Мана: 200/300/400
Броня: 0
Поражение: 6-9
Обхват: 0
Скорост: бавна
Изисквания: Spirit Lodge
Умения: 1. purge - премахва всички магии по посочена единица
2. lightning shield - поставя щит, на дадена единица, причинява вреда 15 жизнени точки/секунда на вражеска единица до него, трае 10 секунди.
3. bloodlust - увеличава атаката на посочена причтелкса единица с 50% и скороста й с 25%.
Back
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Wed, Jul 24, 2002 22:38 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.