Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Tauren Chieftain
Tauren Chieftain
Име: Tauren Chieftain
Вид оръжие: нормално
Вид защита: нормална
Въздушна атака: няма
Забавяне: 2.05 ед.
Обхват на оръжието: 0 ед.
Начално качество: Сила
Бонус за сила за 1 ниво: 3.2 т.
Бонус за сръчност за 1 ниво: 1.5 т.
Бонус за интелигентност за 1 ниво: 1.3 т.
Възстановяване на жизнени точки: винаги
Възстановяване на мана: 0.5 т./сек.
Видимост денем: 190 ед.
Видимост нощем: 80 ед.
Време за създаване: 35
Тези старши бикоподобни бойци са предводители на Орките, както във война така и в нормалния живот. Дълбоко фаворизирани и подкрепяния от своя лидер Thrall, Tauren Cheiftains вярват, че Orcs могат да се върнат към старите и достойни традиции на Хордата, посредством спазване на чест и достойнство.
Level Air/Ground Attack Armor Strength Agility Intelligence Hit Points Mana Speed
1 27-37 [32 avg] 2 25 10 14 725 210 Average
2 30-40 [35 avg] 2 28 11 15 800 225 Average
3 33-43 [38 avg] 3 31 13 16 875 240 Average
4 36-46 [41 avg] 3 34 14 17 950 255 Average
5 39-49 [44 avg] 4 37 16 19 1025 285 Average
6 43-53 [48 avg] 4 41 17 20 1125 300 Fast
7 46-56 [51 avg] 5 44 19 21 1200 315 Fast
8 49-59 [54 avg] 5 47 20 23 1275 345 Fast
9 52-62 [57 avg] 6 50 22 24 1350 360 Fast
10 55-65 [60 avg] 6 53 23 25 1425 375 Fast

Умения

Shock Wave
Shock wave Изпраща разрушителна вълна по противници.

War Stomp
War Stomp Tauren Chieftain удря по земята и зашеметява противниците и им нанася поражения.

Endurance Aura
Endurance aura Аура, която увеличава регенерирането на жизнени точки и скоростта на близки приятелски единици.

Reincarnation (Върховно умение)
Reincarnation Когато бъде убит героя се съживява след 7 секунди.
Back
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Fri, Aug 16, 2002 00:13 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.