Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Farseer
Farseer
Име: Farseer
Вид оръжие: нормално
Вид защита: нормална
Въздушна атака: няма
Забавяне: 1.4 ед.
Обхват на оръжието: 60 ед.
Начално качество: Интелигентност
Бонус за сила за 1 ниво: 2 т.
Бонус за сръчност за 1 ниво: 2 т.
Бонус за интелигентност за 1 ниво: 3 т.
Възстановяване на жизнени точки: винаги
Възстановяване на мана: 0.5 т./сек.
Видимост денем: 190 ед.
Видимост нощем: 80 ед.
Време за създаване: 35
Farseers са древни Orcs, които представляват върха на шаманизма. Тези мощни шамани са сред съветниците на Thrall и знаят всичко за предвижването на Хордата. Farseers са не само вещи в земните и въздушни магии, но и могат да прозрат бъдещето.
Level Air/Ground Attack Armor Strength Agility Intelligence Hit Points Mana Speed
1 21-27 [24 avg] 3 15 18 19 475 285 Fast
2 24-30 [27 avg] 4 17 19 22 525 330 Fast
3 27-33 [30 avg] 4 19 20 25 575 375 Fast
4 30-36 [33 avg] 4 21 21 28 625 420 Fast
5 33-39 [36 avg] 5 23 22 31 675 465 Fast
6 36-42 [39 avg] 5 25 23 34 725 510 Fast
7 39-45 [42 avg] 5 27 24 37 775 555 Fast
8 42-48 [45 avg] 6 29 25 40 825 600 Fast
9 45-51 [48 avg] 6 31 26 43 875 645 Fast
10 48-54 [51 avg] 6 33 27 46 925 690 Fast

Умения

Far Sight
Far Sight Разкрива място от картата, като показва и невидими единици ако има такива.

Chain Lightning
Chain lightning Запраща мълния по няколко последователни единици.

Feral Spirit
Feral spirit Превръща своя единица в дух на вълк с нови статистики. Единицата бива загубена завинаги, а вълкът има време за живот, след което изчезва.

Earthquake (Върховно умение)
Earthquake Създава земетресение, което причинява 40 точки поражение на секунда върху сгради и забавя вражески единици със 75%. Трае 20 секунди.
Back
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Fri, Aug 16, 2002 00:12 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.