Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Blademaster
Blademaster
Име: Blademaster
Вид оръжие: нормално
Вид защита: нормална
Въздушна атака: няма
Забавяне: 1.2 ед.
Обхват на оръжието: 0 ед.
Начално качество: Ловкост
Бонус за сила за 1 ниво: 2 т.
Бонус за сръчност за 1 ниво: 1.75 т.
Бонус за интелигентност за 1 ниво: 2.5 т.
Възстановяване на жизнени точки: винаги
Възстановяване на мана: 0.5 т./сек.
Видимост денем: 190 ед.
Видимост нощем: 80 ед.
Време за създаване: 35
Въпреки, че са малко на брой Blademaster представляват елитната част от войската на Хордата. Тези опитни бойци са били част от клана Burnimg Blade Clan на Огнения легион. След разпадането на този клан оцелелите от тях се обричат на съдба за освобождаването на всички техни побратими от злото владичество. Под командата на Thrall те служат като лична гвардия на предводителите на Orcs.
Level Air/Ground Attack Armor Strength Agility Intelligence Hit Points Mana Speed
1 25-47 [36 avg] 5 19 23 16 575 240 Fast
2 26-48 [37 avg] 5 21 24 18 625 270 Fast
3 28-50 [39 avg] 5 23 26 20 675 300 Fast
4 30-52 [41 avg] 6 25 28 22 725 330 Fast
5 32-54 [43 avg] 6 27 30 25 775 375 Fast
6 33-55 [44 avg] 6 29 31 27 825 405 Very Fast
7 35-57 [46 avg] 7 31 33 29 875 435 Very Fast
8 37-59 [48 avg] 7 33 35 31 925 465 Very Fast
9 39-61 [50 avg] 7 35 37 34 975 510 Very Fast
10 40-62 [51 avg] 8 37 38 36 1025 540 Very Fast

Умения

Wind Walk
Wind walk Позволява на Blademaster да стане невидим за 20-40-60 секунди.

Mirror Image
Mirror Image Създава 1-2-3 огледални образа на героя със същите показатели в момента на създаване.

Critical Strike
Critical strike Дава 20% шанс на Blademaster да нанесе по голям удар. Пасивно умение.

Bladestorm (Върховно умение)
Bladestorm Създава буря от остриета около Blademaster, като причинява 150 т. поражение за секунда.
Back
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Fri, Aug 16, 2002 00:12 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.