Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Keeper of the Grove
Keeper of the Grove
Име: Keeper of the Grove
Вид оръжие: нормално
Вид защита: нормална
Въздушна атака: няма
Забавяне: 2.8 ед.
Обхват на оръжието: 50 ед.
Начално качество: Интелигентност
Бонус за сила за 1 ниво: 1.8 т.
Бонус за сръчност за 1 ниво: 1.5 т.
Бонус за интелигентност за 1 ниво: 2.7 т.
Възстановяване на жизнени точки: винаги
Възстановяване на мана: 0.5 т./сек.
Видимост денем: 190 ед.
Видимост нощем: 80 ед.
Време за създаване: 35
Магичните Keepers of the grove са синове на полу-бога Centarus и поради това те са полу-елфи полу-елени. Те притежават много странни способности над животните и въобще цялата природа. Въпреки, че Keepers of the groove са привързани към свещените низини на Ashenvale, те винаги откликват, когато земите на Kalimdor са застрашени.
Level Air/Ground Attack Armor Strength Agility Intelligence Hit Points Mana Speed
1 20-26 [23 avg] 3 16 15 18 500 270 Average
2 22-28 [25 avg] 3 17 16 20 525 300 Average
3 25-31 [28 avg] 3 19 18 23 575 345 Fast
4 28-34 [31 avg] 4 21 19 26 625 390 Fast
5 30-36 [33 avg] 4 23 21 28 675 420 Fast
6 33-39 [36 avg] 5 25 22 31 725 465 Fast
7 36-42 [20 avg] 5 26 24 34 750 510 Fast
8 38-44 [41 avg] 6 28 25 36 800 540 Fast
9 41-47 [44 avg] 6 30 27 39 850 585 Fast
10 44-50 [47 avg] 6 32 28 42 900 630 Fast

Умения

Entangling Roots
Entangling roots Може да се приложи върху единици, които не са герои, като ги парализира на едно място за известно време.

Force of Nature
Force of nature Превръща част от гора/дърво в Treant, които атакуват само земни единици.

Thorns Aura
Thorns aura Аура, която дава на околните свои единици щит, който нанася поражение по мelee единици.

Tranquility (Върховно умение)
Tranquility Причинява дъжд от чиста енергия върху голяма площ, който лекува приятелски единици.
Back
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Fri, Aug 16, 2002 00:13 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.