Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Demon Hunter
Demon Hunter
Име: Demon Hunter
Вид оръжие: нормално
Вид защита: нормална
Въздушна атака: няма
Забавяне: 1.7 ед.
Обхват на оръжието: 0 ед.
Начално качество: Сила
Бонус за сила за 1 ниво: 2.4 т.
Бонус за сръчност за 1 ниво: 1.5 т.
Бонус за интелигентност за 1 ниво: 2.1 т.
Възстановяване на жизнени точки: винаги
Възстановяване на мана: 0.5 т./сек.
Видимост денем: 190 ед.
Видимост нощем: 80 ед.
Време за създаване: 35
Demon Hunters сключват пакт с Night Elves за съвместна борба срещу злото. Използвайки своите ужасяващи сили и ритуално ослепяване те виждат по-ясно Undead i Demons и с голяма точност ги посичат на място. Поради своите тъмни сили, те често са обвинявани, че са на страната на злото.
Level Air/Ground Attack Armor Strength Agility Intelligence Hit Points Mana Speed
1 24-46 [35 avg] 5 21 22 16 625 240 Fast
2 25-47 [36 avg] 5 23 23 18 675 270 Fast
3 27-49 [38 avg] 6 25 25 20 725 300 Fast
4 28-50 [39 avg] 6 28 26 22 800 330 Fast
5 30-52 [41 avg] 6 30 28 24 850 360 Fast
6 31-53 [42 avg] 7 33 29 26 925 390 Fast
7 33-55 [44 avg] 7 35 31 28 975 420 Very Fast
8 34-56 [45 avg] 8 37 32 30 1025 450 Very Fast
9 36-58 [47 avg] 8 40 34 32 1100 480 Very Fast
10 37-59 [48 avg] 9 42 35 34 1150 510 Very Fast

Умения

Mana Burn
Mana burn Изпраща по неприятелска единица стрела с отрицателна енергия и по този начин отнема мана от целта.

Immolation
Immolation Героя бива обгърнат от пламъци, които поразяват близки вражески единици. Това умение използва мана докато не бъде спряно.

Evasion
Evasion Дава шанс на героя да парира атаки върху себе си. Това е пасивно умение.

Metamorphosis (Върховно умение)
Metamorphosis Превръща героя в мощен демон, който стреля от разстояние (+500 ж.точки, регенерира 3 ж.точки на секунда).
Back
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Fri, Aug 16, 2002 00:13 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.