Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
c
Paladin
Paladin
Име: Paladin
Вид оръжие: нормално
Вид защита: нормална
Въздушна атака: няма
Забавяне: 1.5 ед.
Обхват на оръжието: 0 ед.
Начално качество: Сила
Бонус за сила за 1 ниво: 2.7 т.
Бонус за сръчност за 1 ниво: 1.5 т.
Бонус за интелигентност за 1 ниво: 1.8 т.
Възстановяване на жизнени точки: винаги
Възстановяване на мана: 0.5 т./сек.
Видимост денем: 190 ед.
Видимост нощем: 80 ед.
Време за създаване: 35
Паладините били много уважавани сред земите на Lordaeron. За съжаление тежки времена настъпили и за тях. Група техни съграждани били обявени за заразени от ужасната чума на Undead. Единствени Паладините знаели, че хората са напълно здрави, но всички били обзети от страх и искали заразените да бъдат убити и то точно от обичащите живота Паладини. След отказа да извършат това, Орденът на Паладините - "Order of the Silver Hand" бил разпуснат и те били прогонени и запомнени с лошо. Въпреки, че са далеч от всичко мило и родно Паладините все още работят всеотдайно, за да предпазят Хората от зловещите лапи на злото. Подпомагани от Светлината тези заплашително размахващи едновременно WarHammer и Holly Fire войници се хвърлят смело в битка в защита живота на смирените и невинните.
Level Air/Ground Attack Armor Strength Agility Intelligence Hit Points Mana Speed
1 24-34 [29 avg] 5 22 13 17 650 255 Average
2 26-36 [31 avg] 5 24 14 18 700 270 Average
3 29-39 [34 avg] 5 27 16 20 775 300 Average
4 32-42 [37 avg]] 5 30 17 22 850 330 Fast
5 34-44 [39 avg] 6 32 19 24 900 360 Fast
6 37-47 [42 avg] 6 35 20 36 975 390 Fast
7 40-50 [45 avg] 6 38 22 27 1050 405 Fast
8 42-52 [47 avg] 7 40 23 29 1100 435 Fast
9 45-55 [50 avg] 7 43 25 31 1175 465 Fast
10 48-58 [53 avg] 7 46 26 33 1250 495 Fast

Умения

Holy Light
Holy light Тази магия има 2 функции в зависимост от вида на целта за поразяване:
1) Лекува посочена приятелска единица.
2) Създава поражения по Demons и Undead.
Излекуваните или извзети жизнени точки са следните за всяко ниво на магията: (100 т.) (200 т.) (300т.)

Devotion Aura
Devotion aura Тази аура добавя към защитата на единиците в района на нейното действие (+1 защита) (+2 защита) (+3 защита).

Divine Shield
Divine shield При използване на тази магия Паладина е неуязвим. Все още може да атакува. Тази магия черпи много бързо мана докато е активна, но при изчерпване на маната действието и се преустановява.

Resurrection (Върховно умение)
Resurrection Тази магия може да върне към живот до 6 мъртви единици. Не може да се използва върху Demons, Undead механични и призовани (sumonned) същества. Магията сама избира при наличие на повече от 6 трупа по-силните 6 да бъдат съживени.
Back
|Orcs| |Humans| |Night Elves| |Undead| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Fri, Aug 16, 2002 00:14 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.