Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Преглед| |Оръжия| |Чудовища| |Предмети| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Kодове за игра на Unreal
Кодовете се въвеждат след натискане на Tab.
Код Резултат
Allammo Дава Ви всички амуниции
God Безсмъртие
Fly Летене
Ghost Минаване през стени
Walk Спира летенето и минаването през стени
PlayersOnly Спира времето. За да продължи да тече времето, напишете кода отново.
Open mapname Отваря карта
Amphibious Получавате неограничено време за плуване
Invisibility Включва и изключва невидимостта (Invisible 1 или 0)
SloMo Променя скоростта на игра (SloMo 2.0 означава два пъти по-бързо)
Change FOV (Field Of Vision) Променя полезрението Ви (SetDesiredFOV число от 1 до 179)
Navigation Part 1 Напишете Rememberspot, за да запомни играта Вашето текущо местоположение
Navigation Part 2 Показва препоръчителния път към мястото, което е запомнено с Remeberspot. Появява се сигнал. Когато пипнете сигнала, показва се следващия път до запомненото местоположение.
Temporary status bar Включва и изключва Temporary Status Bar (TempStatus 1 или 0)
View Class Показва играта от гледна точка на даден клас герои (ViewClass ScaarjWarrior = гледната точка на Scaarj). Ако не работи в този вид опитайте "ViewClass class SkaarjWarrior"
Change Jumping Height Променя височината на скока (260 е по подразбиране)
Kill all actors Убива всички герои от даден клас (kill all nali убива всички Nali)
List the inventory Отпечатва списъка с Вашия инвентар в log
CJShKSDDKkhhasUy77639MBD (въвежда се точно както е показано) Всички чудовища стават членове на Welcome Back Kotter
summon itemname Добавя оръжие, предмет или чудовище към нивото
summon AutoMag Добавя Автоматичен пистолет (номер 2)
summon Stinger Добавя Stinger (номер 3)
summon ASMD Добавя ASMD (номер 4)
summon EightBall Добавя осемтопково оръдие (номер 5)
summon FlakCannon Добавя Flak Cannon (номер 6)
summon Razorjack Добавя Razorjack (номер 7)
summon GESBiorifle Добавя GES Biorifle (номер 8)
summon Rifle Добавя Ловна карабина (номер 9)
summon Minigun Добавя Minigun (номер 0)
summon Nali Добавя Nali
summon SkarrjWarrior Добавя Skaarj
summon FlashLight Вземате FlashLight
summon Searchlight Вземате SearchLight. Дава по-добра светлина
summon ScubaGear Вземате ScubaGear
summon Voicebox Вземате Voicebox
summon Jumpboots Вземате Jumpboots
summon Toxinsuit Вземате Toxinsuit
summon Kevlarsuit Вземате Kevlarsuit
summon Shieldbelt Вземате Shieldbelt
summon Forcefield Вземате Forcefield
summon Amplifier Вземате Amplifier
summon Seeds Вземате Seeds
summon Health Вземате Health Pack
summon Superhealth Вземате Superheath (+100)
summon Cannon Вземате осемтопково оръдие (но не е сигурно, че работи)
BehindView Включва и изключва наблюдение от към гърба (в стил Tomb Raider). (behindview 1 или 0)
Suicide Самоубийство
No-Pants Докато натискате Alt-F4, напишете nopants
Flush Ако започнете да получавате лошокачествено изображение на текстурите или съществата в играта, напишете това, за да коригирате проблема.
По време на игра, натиснете клавиш M, за да се появи диалогов прозорец, тогава напишете:
Код Резултат
Dangerous Пълно въоръжение
Chumpchump Невидимост
|Преглед| |Оръжия| |Чудовища| |Предмети| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Thu, Mar 07, 2002 18:15 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.