Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Преглед| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Кодове за игра на Tzar: The Burden of the Crown
За да можете да използвате кодовете трябва да натиснете [Enter] по време на игра и напишете:
Код Резултат
hmprettypleasewithsugarontop Активира режим за използване на Cheat-ове
hmresign Губите текущия тип
hmgod Безсмъртие за текущата единица (unit)
hmnotech Всички технологии са достъпни
hmcalc (напр. 3*3-4) Калкулатор
hmshowgrid n Показва разграфяване (grid) на картата
hmpetleva +10.000 към всички ресурси
hmdvaleva +50.000 към всички ресурси
hmreveal Показва картата
hmnofog Премахва мъглата по време на война
hmbuildozer Моментално построяване на избраната структура
|Преглед| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Thu, Mar 07, 2002 18:12 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.