Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Преглед| |Букви| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Специални блокчета
Специалните блокчета са ключът към играта. Всеки играч е нужно да знае как да използва специалните блокчета (букви) ефективно, за да бъде конкурентен на останалите играчи. Буквите са същите като в играта TetriNET, така че ако ги знаете не е нужно да четете описанието им. За тези от Вас, които не са запознати с тях са сведенията по-нататък.
Всички тези "букви" могат да бъдат използвани върху който и да било играч. Вие трябва винаги да използвате първото специалното блокче, което е оградено в квадратче преди останалите, които сте събрали в запас. За да приложите специалното блокче върху играч, просто натиснете клавиша с номера му, които е изписан до името на играча.
"С" Изчистване на линия
Изчистването на линия просто премахва линията от дъното на полето на играча, върху който се прилага буквата. Това е най-непотребното специално блокче, с изключение на един случай. Обикновено, особено в ранната част на играта, специалните блокчета на Вашия опонент се появяват съвсем в дъното на игралното му поле. Използването на "С" ще изчисти тази линия.
"R" Случайно изтриване на блокчета
Прилагането на тази буква случайно премахва 10 блокчета от полето на играча. Използвайте я да предотвратите изчистване на линия от страна на вашия опонент. Това ще забави противника Ви и е най-ефективно когато неговото поле е запълнено около половината, което ще му създаде работа за наново изграждане и попълване на полето със значителни трудности.
"N" Изчистване на поле
Изчистване на полето се използва за пълно изчистване на игралното поле от блокчета. Най-полезно е, естествено, когато блокчетата Ви са стигнали почти до върха на вашето поле и Вие почти сте загубили играта. Можете също да помогнете на съотборника си, който почти е загинал, като изчистите изцяло неговото поле.
"G" Гравитационно блокче
Прилагането на "G" ще намести блокчетата надолу запълвайки всяка празнота която съществува в игралното поле. Съвсем различно е от изчистване на полето, където цялото се изчиства.
Не пестете гравитационните блокчета. Ако бъдете поразени от "тресене" или "бомба", ще бъдете ефективно отстранен от играта поне за няколко минути. През това време противникът се подготвя да Ви атакува отново. Вероятността да вземете "N" или "G" е около едно на всеки десет специални блокчета. Не забравяйте, че гравитационното блокче е съвсем различно от изчистващото и може да Ви даде фалшиво чувство за сигурност. Срещу добре построена размяна на полетата, гравитационното блокче не би Ви помогнало много.
"Q" Тресене на блокчета
Прилагането на тресене, причинява произволно преместване на всяка линия от блокчета вляво, вдясно или въобще да не се премести. "Q" е най- ефективно когато Вашия опонент има много натрупани блокчета. Когато Вашия опонент е все още около дъното на полето, преместването на една или две от линии не е голяма беля. Когато се преместят 10 линии, обаче, става доста трудно да бъдат изчистени.
"O" Бомба
Това е специалното блокче, от което повечето хора се страхуват. Когато използвате Ваше "O" върху опонент, всички блокчета в полето се разпръскват по случаен начин. Тъй като разпръскването е случайно, еднакъв е шансът едно блокче да се озове на върха или на дъното на полето на противниковия играч.
"В" Премахване на специалните блокчета
Прилагането на тази буква ще премахне всички специални блокчета от игралното поле. Ако видите, че Вашия опонент е на път да вземе много полезни специални блокчета, можете да бъдете сигурни, че няма да успее, ако приложите "B" върху неговото поле.
"S" Размяна на полета
"S" позволява да размените Вашето поле с нечие друго. Оптималната размяна е да построите висока фигура, приличаща на дърво и тогава да извършите размяната. Можете да го направите с вертикална конструкция, която става плоска към върха си. Правата вертикална конструкция прави гравитационното блокче по-неизползваемо за Вашия опонент, защото вертикалната конструкция остава и след прилагането на "G". Размяната на полета е удачно да бъде последвана от от серии от добавяне на линии, които да довършат противника окончателно.
"S" разменя само най-горните 16 линии от Вашето поле с полето на противника. Цялото поле е високо 22 линии. Така че би трябвало да приложите размяната при положение, че последните 6 линии на върха са празни; безсмислено е да чакате да стигнете почти до самия горен ръб на полето си.
"A" Добавяне на линия
Буквата "A" добавя единична линия най-отдолу на полето на опонента Ви. Добавяне на единична линия може да бъде използвано, ако се случи да има "бомба" на най-долния ред на полето на опонента Ви. По този начин ще има повече блокчета, които да бъдат разпръснати от бомбата, увеличавайки нейният ефект. Като количество "A" се използва да довършите играта на Вашия опонент, в случай когато на него му остават два-три празни реда до горния ръб на игралното му поле.
|Преглед| |Букви| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Sat, May 11, 2002 15:57 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.