Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Преглед| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Кодове за Soldier of Fortune
Кодове за пълната версия
Кодовете се пишат в конзолата, която се извежда с натискане на ~. За да имате достъп до конзолата е необходимо да сте страртирали SoF с параметър +set console 1 в командната линия.
Код Резултат
heretic Безсмъртие
phantom Минаване през стени
ninja Враговете не Ви виждат
elbow Дава Ви половината оръжия
bigelbow Дава Ви другата половина оръжия
gimme item_weapon_pistol Дава 9mm пистолет (9mm Pistol)
gimme item_weapon_pistol2 Дава .44 пистолет (.44 Pistol)
gimme item_weapon_shotgun Дава пушка (Shotgun)
gimme item_weapon_sniper_rifle Дава снайпер (Sniper Rifle)
gimme item_weapon_machinepistol Дава 9mm автоматичен пистолет (Silenced 9mm Pistol)
gimme item_weapon_assault_rifle Дава SMG (SMG)
gimme item_weapon_machinegun Дава картечница (MachineGun)
gimme item_weapon_autoshotgun Дава автоматична пушка (Slugthrower)
gimme item_weapon_rocketlauncher Дава ракетомет (Rocket Launcher)
gimme item_weapon_flamethrower Дава огнехвъргачка (Flamethrower)
gimme item_weapon_microwavepulse Дава микровълнова пушка (MicrowavePulseGun)
gimme item_ammo_sp_pistol Дава амуниции за 9mm пистолет
gimme item_ammo_sp_pistol2 Дава амуниции за .44 пистолет
gimme item_ammo_sp_shotgun Дава амуниции за пушка (shells)
gimme item_ammo_sp_slug Дава амуниции за автоматична пушка (slugs)
gimme item_ammo_sp_rocket Дава ракети за ракетомет (rockets)
gimme item_ammo_sp_gas Дава заряди за огнехвъргачка (flamer)
gimme item_ammo_sp_battery Дава заряди за микровълнова пушка (MPG)
gimme item_equip_armor Генерира броня (body armor)
gimme item_equip_medkit Генерира медицински пакет (MedKit)
gimme item_equip_c4 Генерира C4 експлозив
gimme item_equip_flashpack Генерира светлинна граната (flashbang's)
gimme item_equip_grenade Генерира граната (hand grenades)
gimme item_equip_light_goggles Генерира очила за нощно виждане (nightvision)
gimme item_equip_claymore Генерира залепващи се мини (clay more mines)
map mapname
Пуска за ниво mapname, където mapname е:
TUT1 ARM1 ARM2 ARM3 GER1 GER2
GER3 GER4 IRQ1A IRQ2A IRQ3A IRQ1B
IRQ2B IRQ3B JPN1 JPN2 JPN3 KOS1
KOS2 KOS3 NYC1 NYC2 NYC3 SIB1
SIB2 SIB3 SUD1 SUD2 SUD3 TRN1
TSR1 TSR2        
Кодове за демото
Код Резултат
god Безсмъртие
noclip Минаване през стени
notarget Враговете не Ви атакуват
timescale n Променя скоростта на игра - n е коефициент на забявяне или ускоряване
givemoretutorial Дава .44 пистолет (.44 Pistol) с максимум партони
givesnipertutorial Дава 5.56 снайпер (5.56 Sniper Rifle) с максимум партони
spawn Item Генерира предмет или оръжие Item
spawn item_weapon_assault_rifle Генерира 5.56 SMG
spawn item_weapon_pistol Генерира 9mm пистолет (9mm Pistol)
spawn item_weapon_pistol2 Генерира .44 пистолет (.44 Pistol)
spawn item_weapon_rocketlauncher Генерира рактомет (M-1943 Rocket Launcher)
spawn item_weapon_sniper_rifle Генерира 5.56 снайпер (5.56 Sniper Rifle)
spawn item_weapon_shotgun Генерира пушка (12 Gauge Shotgun)
spawn item_ammo_auto Генерира 5.56 патрони (5.56 Ammo)
spawn item_ammo_rocket Генерира ракети (NM-22 Rockets)
spawn item_ammo_shotgun Генерира патрони за пушка (12 Gauge Shells)
spawn item_ammo_pistol Генерира 9mm патрони (9mm Ammo)
spawn item_ammo_pistol2 Генерира .44 патрони (.44 Ammo)
spawn item_equip_armor Генерира броня (Armor)
spawn item_equip_c4 Генерира C4
spawn item_equip_flashpack Генерира светлинна граната (Flashpack)
spawn item_equip_grenade Генерира граната (Grenade)
spawn item_equip_light_goggles Генерира очила за нощно виждане (Light Amplification Goggles)
spawn m_nyc_ebum Генерира скитник
spawn m_nyc_mskinhead1 Генерира терорист
|Преглед| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Thu, Mar 07, 2002 18:01 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.