Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Преглед| |Персонажи| |Оръжия| |Врагове| |Предмети| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Специални предмети
Тук са описани всички специални предмети, които можете да използвате в играта. Можете да намерите няколко вида предназначени за различните оръжия, няколко вида брони, няколко вида аптечки и четири вида допълнителни свойства, които прилагате върху себе си.
Амуниции
Патрони за пистолет и автомат Патрони за пушка Патрони за картечница
Ракети Заряди Патрони за снайпер
  Стрели за харпун  

Брони
За глава За тяло За крака

Здраве
Здраве 5% Здраве 20% Здраве 50%
  Здраве 100%  

Специални свойства
Скорост Невидимост Неуязвимост
  Мутиране  

|Преглед| |Персонажи| |Оръжия| |Врагове| |Предмети| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Thu, Oct 06, 2005 17:29 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.