Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Преглед| |Персонажи| |Оръжия| |Врагове| |Предмети| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Кодове за игра на Sin
Код Резултат
/health 999 Дава Ви 999 точки живот
/nocollision Минаване през стени - включено/изключено
/superfuzz Безсмъртие - включено/изключено
/wallflower Противници и цели - включено/изключено
/map mapname
Прехвърля на ниво mapname, където mapname е:
TUT1 ARM1 ARM2 ARM3 GER1 GER2
intro bank abandon csite subway chem1
chem2 whouse1 whouse2 biomecha biomechb silo
sewera sewerb aq1 dam wworks1 wworks2
oilrig uwpass1 uwpass2 docks1 docks2 geo1
geo2 jungle gorge jungle2 area57 biomass
xeno1 xeno2 mansion1 mansion2 phoenix thrall
ending          
/wuss Дава Ви всички оръжия
|Преглед| |Персонажи| |Оръжия| |Врагове| |Предмети| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Fri, Mar 08, 2002 15:16 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.