Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Преглед| |Оръжия| |Предмети| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Кодове за Quake III Arena
Кодовете се въвеждат в конзолата, която се извежда с натискане на ~. За да може да стане това текущото ниво трябва да е стартирано с команда /devmap mapname от конзолата или от командната линия. Имената на нивата (mapname) в Quake III Arena са: q3dmn, n е от 0 до 19, q3tourneyn, n е от 1 до 6 и q3ctfn, n е от 1 до 4.
Ако стартирате Quake3.exe с параметър от командната линия +seta g_spVideos "\tier1\1\tier2\2\tier3\3\tier4\4\tier5\5\tier6\6\tier7\7\tier8\8" може да изгледате всички анимации, без да сте изиграли съответните нива.
Код Резултат
/god Безсмъртие (включено/изключено)
/noclip Минаване през стени (включено/изключено)
/give all Дава всички (полезни) предмети
/give health Дава 100 здраве
/give mega health Дава 200 здраве
/give health n Дава n здраве. n е от 1 до 999
/give armor shard Дава 5 броня
/give armor Дава 200 броня
/give heavy armor Дава 200 броня
/give machinegun Дава Machinegun с 40 куршума
/give shotgun Дава Shotgun с 10 патрона
/give grenade launcher Дава Grenade Launcher с 10 гранати
/give rocket launcher Дава Rocket Launcher с 10 ракети
/give lightning gun Дава Lightning Gun с 100 мълнии
/give railgun Дава Railgun с 10 шрапнела
/give plasma gun Дава Plasma Gun с 50 заряда
/give bfg10k Дава BFG10K с 20 амуниции за BFG
/give grappling hook Дава Grappling Hook; реализацията е частична
/give shells Дава 10 патрона (Shells)
/give bullets Дава 50 куршума (Bullets)
/give grenades Дава 5 гранати (Grenades)
/give rockets Дава 5 ракети (Rockets)
/give lightning Дава 60 мълнии (Lightning)
/give slugs Дава 10 шрапнела (Slugs)
/give cells Дава 30 заряда (Cells)
/give bfg ammo Дава 15 амуниции за BFG (BFG Ammo)
/give ammo За всички оръжия амунициите стават по 999
/give personal teleporter Дава Personal Teleporter
/give medkit Дава Medkit
/give quad damage Дава Quad Damage
/give speed Дава Speed
/give flight Дава Flight
/give invisibility Дава Invisibility
/give battle suit Дава Battle Suit
/give regeneration Дава Regeneration
/map name Преминавате в ниво name
/iamacheater Дава възможност да изгледате всички анимации, без да сте изиграли съответните нива.
/iamamonkey Дава от всички видове медали по 100.
|Преглед| |Оръжия| |Предмети| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Fri, Mar 08, 2002 15:13 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.