Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Преглед| |Оръжия| |Врагове| |Предмети| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Общ преглед
Quake II е тримерна игра, която се играе от първо лице. Действието на играта се развива на планетата Строгос, където Вашата задача е да се разплатите за опустошението на Земята от обитателите на Строгос. Обитателите на Строгос са кибернетични организми, нахлули на Земята в търсене на ресурси.
Цел на играта
Целите на Quake II са разделени в серии от сложни мисии и задачи. По време на играта полевият компютър Ви информира за всяка нова задача. Важно е периодично да четете тази информация.
Структура на играта
Quake II съдържа осем големи части, всяка от които съдържа определен брой нива за преодоляване, за да достигнете следващата част. Вероятно, ще трябва да се разходите между нивата в една част няколко пъти за да налучкате правилния подход към нейния край. Помнете, че веднъж напуснали частта Вие не можете да се върнете освен ако не заредите от съхранен преди това файл. Важно е да преглеждате полевия компютър, за да сте сигурни, че сте постигнали всички цели за тази част.
Информация по време на игра
Статус: Статуса Ви е показан като икона пред погледа Ви в дъното на екрана. Има индикатор за Вашето здраве, броня, амуниции за избраното от вас в момента оръжие, и избрания от Вас в момента предмет или оръжие. Когато вземате нещо ново, за момент се появява икона с картинка на взетия предмет. За да видите целия Ваш инвентар, натиснете клавиш Tab. Максимизирането на екрана (клавиш +) премахва Статуса от областта на виждане. За да го върнете просто натиснете клавиш -.
Съобщения: Quake II ще Ви "говори" от време на време. Някои съобщения се появяват в горната част на екрана. Те Ви съобщават, че сте взели някой обект или че сте "умрял" по интересен начин (при мрежова игра). Някои съобщения се появяват в средата на екрана. Те винаги са важни и Вие не бива да ги игнорирате! Например "You Need the Red Key" (Имате нужда от червен ключ) или "Crouch Here" (Наведи се тук) и т.н.
Полеви компютър: Натиснете клавиш F1 за да се появи полевия компютър. То прецизира Вашето местоположение в конкретната част, първостепенната Ви задача, втората или текущата Ви цел, броя на убитите от Вас, завършени задачи и броя на намерените от Вас секрети. Когато полевият компютър получава данни за промяна, появява се икона на долната част от екрана. Проверявайте често компютъра за информация по изпълнението на Вашата следваща цел.
Конзола: Натискането на клавиш тилда (~) ще спусне прозорец на Конзолата. Това е специална област която извежда списък от всички съобщения на играта и позволява да дадете на Quake II команди, които не могат да бъдат въведени чрез менюто.
Инвентар: Натиснете клавиш Tab да получите достъп до инвентара. Използвайте клавишите за средни скоби ([]), за да се движите по списъка. Вашият Статус ще се променя, показвайки картинката на посочения предмет. Натиснете клавиш Enter да използвате избрания предмет от списъка или апостроф (') да "изхвърлите" предмета. (Изхвърлянето на предмети е полезно само при мрежова игра.) С такъв подход оръжията и предметите винаги се подготвят за използване. По-късно бързо можете да използвате предмета, който Ви е нужен чрез натискане клавиш Enter.

id Software ActiVision
|Преглед| |Оръжия| |Врагове| |Предмети| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Wed, Aug 21, 2002 11:56 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2022 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.