Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Преглед| |Оръжия| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Кодове за игра на Kingpin
За да използвате кодовете стартирайте Kingpin като използвате "kingpin.exe +developer 1". Можете да го направите като модифицирате windows shortcut properties на Kingpin и прибавите "+developer 1" в края на Target. Възможност за достъп до конзолата Ви дава иаползването на клавиш "`".
Код Резултат
/IMMORTAL Безсмъртие
/NOCLIP Минаване през стени
/GIVE ALL Получавате всички предмети с изключение на пари в брой
/GIVE CASH ### Получавате пари на обща сума ###
/GIVE COIL Получавате спирала
/GIVE WATCH Получавате часовник
/GIVE BATTERY Получавате батерия
/EXTRACRISPY Ефектът не се знае
|Преглед| |Оръжия| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Fri, Mar 08, 2002 15:11 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.