Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Преглед| |Оръжия| |Врагове| |Бонуси| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Изисквания
Минимални изисквания към Вашия компютър:
  • Windows 95/98/Me/2000 (препоръчително англоезична версия), Windows NT 4.0
  • DirectX 7 за Windows 95/98/Me или DirectSound за Windows NT.
  • Процесор Pentium 233 MHz или AMD K6 300 MHz (Pentium II 400 MHz или AMD Athlon препоръчителни)
  • 64 MB RAM памет
  • 3D видеоускорител с OpenGL или Direct3D драйвери (nVidia Geforce за Open GL или Matrox G450 за Direct3D препоръчителни)
  • DirectSound-съвместима звукова карта
  • Свободно дисково пространство - 300 MB
  • CD-ROM устройство - двускоростно
  • Модем - 28800 bps
За мрежова игра трябва да разполагате с модемна връзка най-малко на скорост 28800 bps. Трябва да имате инсталирано копие на Hired Team: Trial.
|Преглед| |Оръжия| |Врагове| |Бонуси| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Thu, Mar 28, 2002 17:31 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.