Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Преглед| |Персонажи| |Оръжия| |Врагове| |Предмети| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Kодове за игра на Hexen II
Преди да въведете някой от кодовете, натиснете ~
Код Резултат
impulse 9 Всички оръжия
impulse 14 Превръща Ви в овца
impulse 40 Повишава с 1 степен нивото Ви
impulse 41 Увеличава Вашия опит
impulse 43 Всички оръжия и артефакти
impulse 171 Превръща Ви в Paladin. За целта трябва да сте достигнали поне трето ниво. При смяна на персонажа, нивото Ви се намалява с две степени
impulse 172 Превръща Ви в Crusader. За целта трябва да сте достигнали поне трето ниво. При смяна на персонажа, нивото Ви се намалява с две степени
impulse 173 Превръща Ви в Necromancer. За целта трябва да сте достигнали поне трето ниво. При смяна на персонажа, нивото Ви се намалява с две степени
impulse 174 Превръща Ви в Assasin. За целта трябва да сте достигнали поне трето ниво. При смяна на персонажа, нивото Ви се намалява с две степени
impulse 299 Всички артефакти
god Безсмъртие (включено/изключено)
notarget Противниците не Ви атакуват (включено/изключено)
give h nnn Дава Ви nnn т. здраве. Максимум 999
give n Дава Ви оръжие номер n
name xxxx Сменя името Ви на xxxx
noclip Минаване през стени (включено/изключено)
sv_gravity nn Сменя силата на гравитация nn
restart Рестартира текущото ниво.
changelevel xxxx Изпраща ви на ниво xxxx
|Преглед| |Персонажи| |Оръжия| |Врагове| |Предмети| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Fri, Mar 08, 2002 15:08 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.