Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Преглед| |Персонажи| |Оръжия| |Врагове| |Предмети| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Персонажи
Точките опит, от които се нуждаете, за да преминете към следващото ниво са различни за всеки от персонажите. Точките за удар (hit points), с които стартирате, както и нивото на маната (mana) се генерират случайно при създаването на персонажа и могат да бъдат повишени само когато преминавате към следващо ниво. Тъй като точките за удар и маната, които получавате при преминаване към следващо ниво също се генерират случайно, онова което се получава като резултат е доста различно в различните игри. Но тук ще видите какви са типичните стойности.
След десето ниво, ще имате нужда от много повече точки опит, а ще вземате едва по няколко точки за удар и малко мана. Максимума здраве, което можете да спечелите е 150, а максимума мана - 250. Можете за получите първото си специално умение едва след трето ниво, второто си специално умение след шесто.
Paladin Crusader Necromancer Assassin

|Преглед| |Персонажи| |Оръжия| |Врагове| |Предмети| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Thu, Oct 06, 2005 17:23 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.