Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Преглед| |Оръжия| |Защита| |Врагове| |Предмети| |Олтари| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Олтари (Shrine)
Оставеното от Seraphs при тяхното отпътуване е станало част от бита на народа на Sidhe. Олтари, изградени с цел да се съхрани магията на Seraphs са пръснати из целия Parthoris.
Това са места, където Corvus може, чрез молитви, да подобри своите качества. При мрежова игра познаването и използването на олтарите е един от решаващите фактори за крайния резултат.
Олтар (Shrine) Действие
Health/Spirit Shrine Зарежда Corvus със 150 жизнени точки. Възстановява и загубена ръка при мрежова игра.
Mana Shrine Дава по 100% офанзивна и дефанзивна мана.
Silver Armor Shrine Дава на Corvus сребърна броня със 99 точки защита.
Gold Armor Shrine Дава на Corvus златна броня със 250 точки защита.
Blade Shrine Увеличава трайно мощта на Sword Staff; може да се приложи два пъти последователно, при което ефекта е двоен.
Ssithra Shrine Зарежда Corvus с два пъти повече от нормалното количество въздух за плуване под вода.
Light of Seraph Shrine Създава светлина, която се движи заедно с Corvus за около 90 секунди.
Powerup Shrine Действието е аналогично на Tome of Power. Оръжията и заклинанията за нападение увеличават мощта си. Продължителността на действие е около 30 секунди и се отбелязва в горния десен ъгъл на екрана.
Reflection Shrine Corvus придобива свойството да отразява изстреляните по него заряди. Продължителността е около 20 секунди.
Ghost Shrine Прави Corvus невидим за около 60 секунди.
Chaos Shrine Прилага действието на произволен олтар от описаните без Ssithra Shrine и Light of Seraph Shrine.
Boots of Speed Увеличава скоростта на придвижване на Corvus. Продължителността е 25 секунди. Появява се само в Heretic II версия 1.04 Enhancement pack.
|Преглед| |Оръжия| |Защита| |Врагове| |Предмети| |Олтари| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Fri, Mar 22, 2002 12:47 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.