Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Преглед| |Оръжия| |Защита| |Врагове| |Предмети| |Олтари| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Кодове за игра на Heretic II
Натиснете ~, за да се появи конзолата на Heretic II, след което въведете някой от следните кодове:
Код Резултат
victor В пълната версия на Heretic II - враговете престават да Ви виждат, докато не ги атакувате (включено/изключено)
victor В демонстрацията на Heretic II - убива всички врагове на текущото ниво
meatwagon В пълната версия на Heretic II - убива всички врагове, освен босовете
aquaticape В демонстрацията на Heretic II - враговете престават да Ви виждат, докато не ги атакувате (включено/изключено)
kiwi Минаване през стени (включено/изключено)
playbetter Безсмъртие (включено/изключено)
twoweeks Увеличава силата на оръжията и заклинанията за нападение (включено/изключено)
suckitdown itemname Дава свойство itemname
suckitdown chicken Превръща Ви в пиле
suckitdown all Дава всички (полезни) предмети
suckitdown health Дава максимум живот (100 жизнени точки)
suckitdown mana Дава максимум офанзивна и дефанзивна мана (по 100%)
suckitdown armor Първа употреба дава сребърна броня; втора употреба дава златна броня
suckitdown ghost Прави Corvus невидим за около 60 секунди.
suckitdown reflection Corvus придобива свойството да отразява изстреляните по него заряди. Продължителността е около 20 секунди.
suckitdown powerup Увеличава силата на оръжията подобно на Tome of Power
suckitdown tele Дава защитата телепорт
suckitdown teleport В демонстрацията на Heretic II - дава защитата телепорт
suckitdown morph Дава защитата Morph Ovum
suckitdown polymorph В демонстрацията на Heretic II - дава защитата Morph Ovum
suckitdown tornado В Heretic II версия 1.04 Enhancement pack - дава защитата Whirlwind
angermonsters Разгневява всички врагове
crazymonsters Всички врагове стават "Berserk"
spawn itemname Генерира itemname пред Corvus
spawn item_weapon_magicmissile Генерира Force/Thunder Blast
spawn item_weapon_hellstaff Генерира Hellstaff
spawn item_weapon_redrain_bow Генерира Storm Bow
spawn item_weapon_firewall Генерира Firewall
spawn item_weapon_phoenixbow Генерира Phoenix Bow
spawn item_weapon_sphereofannihilation Генерира Sphere of Annihilation
spawn item_weapon_maceballs Генерира Iron Doom
spawn item_defense_ringofrepulsion Генерира Ring of Repulsion
spawn item_defense_meteorbarrier Генерира Meteor Swarm
spawn item_defense_polymorph Генерира Morph Ovum
spawn item_defense_teleport Генерира Teleport
spawn item_defense_shield Генерира Lightning Shield
spawn item_defense_tornado Генерира Whirlwind
spawn item_health_half Генерира Health Vial
spawn item_health_full Генерира Health Potion
spawn item_mana_offensive_half Генерира Offensive Mana Small
spawn item_mana_offensive_full Генерира Offensive Mana Big
spawn item_mana_defensive_half Генерира Defesive Mana Small
spawn item_mana_defensive_full Генерира Defesive Mana Big
spawn item_mana_combo_half Генерира Combo Mana
spawn item_mana_combo_quarter В пълната версия на Heretic II - генерира Combo Mana
spawn item_puzzle_tavernkey Генерира Tavern Key
spawn item_puzzle_townkey Генерира Town Key
spawn item_puzzle_cog Генерира Cog Piece
spawn item_puzzle_shield Генерира Warrior's Shield
spawn item_puzzle_plazacontainer Генерира Earthblood Container (от Andoria Plaza)
spawn item_puzzle_slumcontainer Генерира Earthblood Container (от Andoria Slums)
spawn item_puzzle_crystal Генерира Sea Crystal
spawn item_puzzle_potion Генерира Potion
spawn item_puzzle_canyonkey Генерира Canyon/Hive Key
spawn item_puzzle_hive2gem Генерира T'chekrik Heart Gem
spawn item_puzzle_hive2spear Генерира Spear of the Warrior
spawn item_puzzle_hive2amulet Генерира Warrior's Amulet
spawn item_puzzle_highpriestesskey Генерира Key
spawn item_puzzle_highpriestesssymbol Генерира T'chekrik Idol
spawn item_puzzle_minecartwheel Генерира Mine Cart Wheel
spawn item_puzzle_ore Генерира Unrefined Ore
spawn item_puzzle_refinedore Генерира PowerSource
spawn item_puzzle_dungeonkey Генерира Dungeon Key
spawn item_puzzle_cloudkey Генерира Fortress Key
spawn item_puzzle_tome Генерира Tome
map levelname
Преминавате към ниво levelname, където levelname е:
SSDOCKS SSWAREHOUSE SSTOWN
SSPALACE ANDHEALER ANDPLAZA
ANDSLUMS ANDACADEMIC KELLCAVES
CANYON HIVE1 HIVE2
GAUNTLET HIVETRIALPIT HIVEPRIESTESS
OGLEMINE1 OGLEMINE2 DUNGEON
CLOUDHUB CLOUDSANCTUM CLOUDLABS
  CLOUDQUARTERS  
|Преглед| |Оръжия| |Защита| |Врагове| |Предмети| |Олтари| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Fri, Mar 08, 2002 15:00 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.