Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Преглед| |Персонажи| |Екипировка| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Екипировка
Всеки един от командосите притежава общи и специфични умения. Например, всеки от тях може да стреля с пистолет, но само морският пехотинец може да използва харпун. Също така има и умения, които се владеят от няколко, но не от всички командоси. Например нож могат да използват баретата и морският пехотинец.
Управлението на командосите е невъзможно без използването на мишка, а за да действате достатъчно бързо и ефективно е добре да използвате и клавиатура, за което ще трябва да научите и бързите клавиши за демонстриране на всяко умение. Има и други удобни клавиши - за контролиране на изгледа и др., които са описани в помощните екрани на самата игра. Тези екрани може да видите само извън мисия, от главното меню на играта.
Оръжия
Pistol Lethal injection Submachine gun
Mantrap Time bomb Remote control bomb
Granades Knife Harpoon
  Precision rifle  

Друга екипировка
Shovel Climb Pliers
First Aid kit Inflatable boat Diving gear
  Decoy  

Специални възможности
Използване на противникова униформа Отвличане на вниманието Прикриване на трупове
Завземане на картечни гнезда Местене на варели Стрелба от бронирана машина

|Преглед| |Персонажи| |Екипировка| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Thu, Oct 06, 2005 17:18 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.