Logo
Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Headoff Gaming Intranetwork
|Новини| |Въпроси| |Feedback| |IRC| |За новаци| |Web hosting|
Въпроси и отговори

Въпрос: Как да се обърна за помощ за използване на някоя от услугите предлагани от Headoff G.I.?
Отговор: Преди да търсите помощ вижте дали вече няма отговор на Вашия въпрос тук или във форума. Използвайте произволен IRC (chat) клиент - сървър irc.headoff.com #Headoff, където ще намерите някой от служителите в Headoff G.I., който ще Ви даде компетентен отговор. Ако няма в момента дежурен в IRC канала изпратете писмо на Support@headoff.com, като не пропуснете да посочите:
  • Каква услуга ползвате от Headoff G.I.?
  • С коя игра е свързан въпроса Ви?
  • Ако въпроса Ви касае Вашия Headoff account, посочете името на account-a.
  • Ако въпроса Ви е свързан с мрежови проблеми, посочете услугите на коя мрежа използвате, за да достигнете до сървърите на Headoff G.I.?
  • Ако пишете повторно по въпроса, то в писмото да се съдържа и предишната кореспонденция по темата.
Headoff G.I. работи за Вас 24x7.

Въпрос: Бихте ли публикували в сайта на Headoff G.I. мои материали: представяния (preview) и прегледи (review) на игри, допълнителни нива, wallpaper-и и др.?
Отговор: Разбира се да, достатъчно е да са качествено изработени. Обърнете се към webmaster@headoff.com.

Въпрос: Кои са безплатните услуги на Headoff Gaming Intranetwork?
Отговор: Има няколко типа безплатни услуги: IRC сървър с канали за разговори на тема игри; форум с групи за offline съобщения; специализирани сървъри за игри.

Въпрос: Кои са безплатните сървъри за игри на Headoff Gaming Intranetwork?
Отговор: На всички сървъри можете да играете безплатно, ако имате добра връзка към Интернет и съответната игра. Списък с активните, в момента, сървъри може да намерите в секцията "Сървъри" или в секция "Игри/Активни" на www.headoff.com.

Въпрос: Трябва ли да да имам осигурен достъп до Интернет (акаунт), за да играя в Headoff Gaming Intranetwork?
Отговор: Да, трябва да имате достъп до Интернет. Начинът е въпрос на Ваш избор.

Въпрос: Необходимо ли е да имам инсталирано копие на играта, която желая да играя на сървърите на Headoff?
Отговор: Да.

Въпрос: Как мога да се сдобия с дистрибутив на копие на играта, която желая да играя на сървърите на Headoff?
Отговор: Моля, обърнете се към търговски представител на разпространителя на съответната игра.

Въпрос: Изпитвам затруднения от мрежов характер при ползването на безплатните услуги. Какво да правя?
Отговор: За всички затруднения от мрежов характер - невъзможност за връзка, "lag", "ping", накъсване, изхвърляне и подобни, моля, се обръщайте към поддръжката на мрежата, която използвате - това и е работата.

Въпрос: Не разполагагам с реален IP адрес и изпитвам затруднения при игра на някои от поддържаните игри. Какво да правя?
Отговор: За съжаление, голяма част от игрите технологично са така направени, че не предоставят пълноценна игра, когато връзката с мрежата е през какъвто и да е IP-IP Gateway (примерно Firewall, Socks Proxy, NAT, SNAT, Masqurade, Internet Connection Sharing). Използването на формален IP адрес (примерно 192.168.x.x или 10.x.x.x) е сигурен признак за връзка, реализирана през IP-IP Gateway. Използването на реален IP адрес не изключва възможността за използване на IP-IP Gateway и не е определящо. Съветваме Ви да използвате такава мрежова услуга, която осигурява пряка връзка в мрежата (Интернет), без наличието на какъвто и да е IP-IP Gateway.

Въпрос: Използвам услуга от мрежа, която обещава качествена online игра на сървърите на Headoff, но не съм доволен от резултата. Какво да правя?
Отговор: Всички клубове, фирми, мрежи и организации, които използват услуги от Headoff с цел осигуряване на качествена online игра на сървърите на Headoff, са посочени сред клиентите на съответната услуга. Ако Ви е известно лице, фирма или оргранизация, използваща някоя от търговските марки на i-Wet с користна цел, то моля, информирайте ни.

Въпрос: След стартиране, програмата Headoff xxxx Launcher ми извежда съобщение "Missing WS2xxx.DLL" или "Missing INETxxx.DLL", какво да правя?
Отговор: Това съобщение се появява, когато използвате Windows 95 без приложен Service Pack 1 или без Internet Explorer 4.x, 5.x. Обновете Вашия Windows 95, като използвате Windows Update (http://windowsupdate.microsoft.com) или обновете компонентите Winsock и Dialup Networking съответно до 2.2 и 1.3.

Въпрос: След стартиране, програмата Headoff xxxx Launcher ми извежда съобщение "Не може да бъде установена връзка с Headoff G.I.", какво да правя?
Отговор: Проверете дали имате Интернет връзка. Ако имате, вероятно има поставен филтър на голяма част от пакетите, които праща програмата по някакъв повод. Филтърът може да е поставен или на Вашата машина от някоя програма, която пази компютъра Ви от нещо, или от Вашия Интернет доставчик.

Въпрос: След стартиране, програмата Headoff xxxx Launcher ми извежда съобщение "Преди да използвате Headoff xxxx Launcher установете връзка с Headoff Gaming Intranetwork", какво да правя?
Отговор: Добавете параметър /nodun в полето Target на иконата на Headoff xxxx Launcher от Вашия Desktop (това става като натиснете Alt+Enter при избрана иконата на Launcher-a). Не е препоръчително използването на dial-up manager (Stay Connected!, Forever Connected или подобни).

Въпрос: Видях неточност в информацията за някоя от игрите, как може да я коригирате?
Отговор: Информирайте ни за неточността на адрес: webmaster@headoff.com

Въпрос: Възможно ли е да получа консултация по инсталирането на някоя игра?
Отговор: Да, възможно е с електронна поща: Support@headoff.com

Въпрос: Какво повече получавам от услугите на Headoff Gaming Intranetwork, при положение че вече имам софтуер за връзка в глобална мрежа за игри (GameSpy, Kali и др.) и играя в съответните мрежи?
Отговор: Няколко съществени предимства:
- Всички сървъри на игри в Headoff G.I. са локално разположени. Headoff G.I. е интранет мрежа, т.е. имате възможно най-бързата връзка до сървъра с игри (под 100 ms ping). Мрежи като EGN, GameSpy и Kali не осигуряват сървъри за игра, а само среда за комуникация на играчите и контакт до активни сървъри (включително и до тези на Headoff).
- Всички популярни и играеми игри се поддържат от Headoff, като се дава възможност за мрежова игра в реално време, стига връзката, която Ви осигурява Вашият Интернет доставчик, да е достатъчно добра.
- Headoff оказва реално съдействие - 24x7 - на своите потребители, за да могат да се справят веднага с проблемите, които биха се появили.
- Headoff предоставя информация на български език за игрите, които поддържа.
- Headoff разполага с повече от 50 GB локално разположени файлове за сваляне (download), сред които демонстрации и поправки на повече от 600 от най-популярните и най-горещите игри, като списъкът се обновява и нараства минимум веднъж всеки ден.
- Headoff реално определя стандарта за online игра в България.

Ако имате други въпроси, може да ги зададете в канал #Headoff на irc.headoff.com. Също така, може да изпратите писмо на Support@headoff.com или да използвате страницата за обратна връзка.
|Новини| |Въпроси| |Feedback| |IRC| |За новаци| |Web hosting|
Последна промяна: Mon, Jan 11, 2010 12:33 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2022 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.