Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Сървъри| |Мрежова игра| |Преглед| |Правила| |Букви| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Кодове за игра на TetriNet
В последно време се появиха всевъзможни програми и упътвания за това, как да се "мами" в TetriNET. В общи линии всички те работят по един и същи начин - използвайки многото грешки (bugs) в програмата. Правилната им употреба, практически позволява да се прилагат всевъзможни "мърсотии", като се запчне от изпращане на съобщния от името на други играчи, изхвърляне (kick) и се стигне до най-интересното - използване на произволни букви, в неограничено количество! :)
Ако имате желание, може да се научите как сами да прилагате кодове, използвайки само разговорите (Party Line) в играта. Тайната се крие в това да знаете какви команди изпраща клиента на сървъра и по какъв начин.
TetriNET клиентът използва текстови команди, които са във следния формат:
<команда> <параметър> <параметър 2> <...><символ за край>
Командите и параметрите трябва да са разделени с един интервал и след последния параметър, без интервал трябва да следва символ с ASCII код 255 (десетично), който може да въведете като натиснете Alt и наберете 0255 на цифровия блок на клавиатурата (символът изглежда като "у" или "я").
Как точно става "маменето"? Отидете в прозореца за разговори (Party Line). Когато изпращате съобщения, програмата автоматично "огражда" написаното от вас с команда за изпращане на съобщения (виж pline по-долу) отпред и символ за край отзад. Поради невниманието на St0rmCat, човекът създал програмата, имате възможност ръчно да включивате символи за край на команда във вашите съобщения и по този начин да накарате сървъра да си мисли, чe вашият клиент е изпратил не една, а две (или повече) команди... ;) Това става като, след като напишете някакво съобщение (за маскировка), въведете символ за край, след това желана от Вас команда с необходимите за нея параметри и чак тогава натиснете Enter, за да изпратите всичко наведнъж. Ето и списък с най-интересните команди и техните параметри:
Команда Функция Параметри Примерна употреба
pline Изпраща съобщение в Party Line Изисква два параметъра: номер на играча, който праща съобщението и самото съобщение (0 = Sever) ...#pline 1 Hello world!
team Променя отбора на играч Два параметъра: номер на играча, чийто отбор се сменя и новото име на отбора му Join my team 2!#team 2 myteam
playerleave Симулира напускането на сървъра от играч Изисква номера на играча Bye 4!#playerleave 4
playerjoin Симулира включването към сървъра на нов играч Два параметъра: номер под който ще играе и име (номерът трябва да е свободен) ...#playerjoin 4 Gosho
kick Изхвърля играч от сървъра (трябва да използвате и playerleave след това) Изисква само номер на играча... Hey 2! Say bye-bye...#kick 2
endgame Прекратява текущата игра Няма I want to join!#endgame
sb Използване на произволна буква!! Изисква три параметъра: номер на играча-цел, самата буква, номер на играча-изпращач I really need N now!#sb 2 n 2
Забележка: В таблицата по-горе, символът # е употребен вместо символът за край на команда с ASCII код 255.
Внимание! При грешно въвеждане на името на команда, сървъра автоматично ви изхвърля! По-бдителните администратори на TetriNET сървъри може също да ви изхвърлят, а освен това и да ви забранят (ban) въобще да влизате в сървъра!
Това забавление бързо омръзва, но все пак си заслужава да се опита. Особено първият път... ;)
Ако тези команди са ви заинтересували и/или желаете да обмените опит и идеи, свързани с протокола, който използва TetriNET може да изпратите поща на адрес Headoff@headoff.com или да оставите съобщение в i-Board група TetriNet.
|Сървъри| |Мрежова игра| |Преглед| |Правила| |Букви| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Mon, Jan 11, 2010 12:18 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2022 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.