Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Сървъри| |Мрежова игра| |Ранглисти| |Преглед| |Protoss| |Terran| |Zerg| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Zerg
Зергите са космически биологични създания с огранизация на живот и съществуване подобна на някои земни насекоми.
По пътя на дългата си еволюция расата на Зергите се е приспособила към всякакви условия на живот. Въпреки всички трудности, които е трябвало да преодолеят те са се разселили из цялото познато космическо пространство, като еволюционно са се адаптирали към неудобствата на космическите пътувания. Така или иначе не е известно как точно е станало това.
Центърът на техните колонии се нарича Hatchery, изграден от дебела органична материя, наречена Creep. Creep осигурява средата за живот на ларвите на зергите и е органичната субстанция, от която се изграждат всички "постройки" на тяхната раса. Ларвите представляват първата фаза на развитие на всички представители на зергите. "Работната сила" на тази раса се нарича Drone. Drone заедно с Creep могат да мутират до огранични постройки, които съставят колониите.
Единици
Drone Overlord Zerling
Hydralisk Lurker Mutalisk
Guardian Devourer Scourge
Queen Ultralisk Defiler
Infested Terran   Broodling

Сгради
Hatchery Extractor Spawning Pool
Creep Colony Sunken Colony Spore Colony
Evolution Chamber Lair Hydralisk Den
Spire Queen's Nest Nydus Canal
Ultralisk Cavern Defiler Mound Hive
Greater Spire   Infested Terran Command Center

|Сървъри| |Мрежова игра| |Ранглисти| |Преглед| |Protoss| |Terran| |Zerg| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Thu, Oct 06, 2005 17:28 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.