Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Сървъри| |Мрежова игра| |Преглед| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Изисквания
Поддържани емулатори:
  • MameLang32+ (MAME32 с добавени функции)
  • Bliss (Intellivision емулатор)
  • NESten (NES емулатор)
  • Jnes (NES емулатор)
  • Nemu64 (Nintendo 64 емулатор)
  • Modeler (Sega System 32 емулатор)
  • Gens (Sega Megadrive емулатор)
  • WinUAE (Amiga емулатор)
  • PCAE (Atari 2600 емулатор)
  • Kawaks (CPS1, CPS2 and NeoGeo емулатор)
|Сървъри| |Мрежова игра| |Преглед| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Tue, Sep 30, 2003 13:42 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.