Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Сървъри| |Мрежова игра| |Launcher| |Ранглисти| |Преглед| |D2 Guide| |World Events| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
World Events
World Events:0
Последна поява:-
 
Продадени Stone of Jordan:4
Последна продажба:Oct 27, 2009 19:34:00
Описание
Едно от най-очакваните и същевременно забулени в мистерия нововъведения в Diablo II v1.10 са така наречените "World Events". Това са събития, които могат да се случат само при игра в Battle.net сървъри като появата им е по някакъв начин резултат от действията на всички играчи. Началото им може да бъде в произволен момент по време на игра. Свидетелите на World Events се подлагат на тежко изпитание, за което могат да бъдат богато възнаградени или да заплатят с живота на героя си.
Ето някои основни характеристики на тези събития:
  • World Event може да се случи единствено в игри на трудност Hell.
  • World Event може да започне в произволен момент и не зависи пряко от конкретно действие в играта.
  • Възможно е да станете свидетел на World Еvent без целенасочено да се стремите да го предизвикате.
  • Продаването на Stone of Jordan (SoJ) на NPC търговци в играта увеличава вероятността за начало на World Event.
  • Когато в дадена игра започне World Event, това се обявява със съобщението "Diablo Walks The Earth". Същевременно, небето помръква и започва земетресение.
  • След началото на World Event, Über Diablo се появява на мястото на най-близкото SuperUnique чудовище.
  • Всеки присъединил се към игра, в която е започнал World Event вижда съобщението за началото му дори когато Über Diablo вече е убит. Той никога не се появява два пъти в една игра.
Über Diablo
Демонът Über Diablo е много по-силен и по-труден за убиване от боса в края на четвърто действие - Diablo. За сметка на това, компенсацията за поетия риск наистина си заслужава. Побеждаването му няма връзка с никое от действията в играта, тъй като срещата с него е вид бонус. Друго популярно негово име е "Diablo Clone".
Über Diablo използва следните умения: Fire Nova, Red Lightning Hose, Cold Touch, Fire Wall, Firestorm, Bone Prison, Charge, Taunt, Armageddon.
Когато бъде убит, Über Diablo почти винаги оставя един единствен предмет - уникатът Annihilus Charm. Възможно е и това да не се случи.
Über Diablo
Level:110
Experience:5539200
Hit Points:642700
Melee Attack 1:130 - 247
Attack Rating 1:14043
Melee Attack 2:143 - 299
Attack Rating 2:13064
Defense:2940
Percent to Block:50%
Damage Resistance:50%
Magic Resistance:50%
Fire Resistance:95%
Cold Resistance:95%
Lightning Resistance:95%
Poison Resistance:95%
Drain Effectiveness:15
Chill Effectiveness:10
Imminities:-
Annihilus Charm
Този артефакт не може да бъде намерен в Single Player игри, а само в Battle.net сървъри, след побеждаване на демона Über Diablo. Всеки герой може да притежава само по един екземпляр от него. Annihilus Charm не може да бъде търгуван по стандартния начин, а размяната му между герои може да стане само чрез хвърляне на земята.
Annihilus Charm
Required Level:70
All Skills:+1
All Attributes:+10-20
All Resistances:+10-20
Experience Gained:+5-10%
|Сървъри| |Мрежова игра| |Launcher| |Ранглисти| |Преглед| |D2 Guide| |World Events| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Tue, Mar 23, 2004 08:32 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.