Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Сървъри| |Мрежова игра| |Launcher| |Ранглисти| |Преглед| |D2 Guide| |World Events| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Headoff Diablo II Launcher

Въведение

Headoff G.I. използва технология за предотвратяване на измами в играта Diablo II в отделни царства (realms) на Headoff bnetd сървъра. Това е възможно, благодарение на Headoff Diablo II Launcher, който следи за използване на допълнителни програми на компютъра на всеки играч.

Технологията се използва в царството "Headoff VIP". За да може да играете в това царство е необходимо да свалите Headoff Diablo II Launcher от секцията "файлове (downloads)".

Въпроси и отговори

Въпрос: Как точно работи Headoff Diablo II Launcher?
Отговор: Програмата конфигурира и пуска Diablo II за игра в Headoff bnetd съръра и следи за програми променящи нормалната работа на играта. Такива програми са всички "хакове" (включително и тези, познати като "Trade Hack", "God Mode Hack", "Town Portal Player Kill Hack", "Dupe Hack", "MapHack" и "PickIt") и почти всички "ботове". При пускане на такава програма системата изхвърля потребителя от играта.

Въпрос: За кои видове игри е необходим Headoff Diablo II Launcher в realm "Headoff VIP"?
Отговор: За всички Closed Battle.net игри (softcore и hardcore). Open Battle.net могат да бъдат организирани, но в тези случаи няма възможност за контрол над savegame файловете на героите така или иначе.

Въпрос: Мога ли да играя в царство "Headoff VIP", без Headoff Diablo II Launcher? До сега използвах друг начин за връзка със сървъра.
Отговор: Не. Включването в Diablo II Closed Battle.net игра в царство "Headoff VIP" става само и единствено с Headoff Diablo II Launcher.

Въпрос: Мога ли да използвам своя MapHack в realm "Headoff VIP"?
Отговор: Не. В realm "Headoff VIP" може да се използва само вграденият в Headoff Diablo II Launcher MapHack.

Въпрос: Мога ли да променям настройките на вградения в Headoff Diablo II Launcher MapHack?
Отговор: Няма такава възможност.

Въпрос: Мога ли да използвам "бот" в realm "Headoff VIP"?
Отговор: Не могат да се използват програми, които променят начина на работа на играта Diablo II. Почти всички познати "ботове" са точно такива и използването им е невъзможно.

Въпрос: Не използвам никакви допълнителни програми, но Headoff Diablo II Launcher ме изхвърля от игрите със съобщение, че играта ми е модифицирана. Защо?
Отговор: В много редки случаи, по най-различни причини, е възможно копието на играта Diablo II да е повредено по начин, незабележим за потребителя, но установен от Headoff Diablo II Launcher. В такъв случай е необходимо преинсталирането на играта по стандартния начин от дистрибутива и.

Въпрос: Задължително ли е използването на Headoff Diablo II Launcher в царството "Headoff"?
Отговор: Царството "Headoff" не е защитено от употребата на допълнителни програми към играта (включително и добре познати такива за измама). Помнете, че това се отнася и за всички останали играчи и ако не желаете да станете жертва на измама, то не трябва да се предоверявате. Всички решения, относно начина Ви на игра и последсвията от това, са изцяло Ваши.

Въпрос: Ше се въведе ли новата технология и в царствата с модификации на Diablo II - Eastern Sun, Kingdom of Tenai?
Отговор: На по-късен етап.

Въпрос: Мога ли да стартирам едновременно повече от едно копие на Diablo II с Headoff Diablo II Launcher на един компютър?
Отговор: Да.

Въпрос: Мога ли да стартирам играта Diablo II в прозорец (не на целия екран) с Headoff Diablo II Launcher?
Отговор: Да. Необходимо е да стартирате Headoff Diablo II Launcher с опция "/w". Може да го направите като добавите /w в полето "Target" на shortcut иконата с която стартирате Headoff Diablo II Launcher.

Въпрос: Какви command-line параметри има Headoff Diablo II Launcher?
Отговор:
/w
Стартира Diablo II в прозорец.
/maphack
Стартира вграденият в Headoff Diablo II Launcher MapHack.
/skiptobnet
Стартира Diablo II директно в Battle.net менюто.

Въпрос: При инсталиране, Headoff Diablo II Launcher изписва "Diablo II is not installed on your computer or the installed copy is corrupted". Какво да правя?
Отговор: Вероятно Вашето копие на играта не е инсталирано по нормалния начин, предвиден от Blizzard Entertainment, и поради това липсва информация къде и как е инсталирана играта във Windows Registry. Тази информация е необходима за правилната работа на играта и на Headoff Diablo II Launcher.

Инсталирайте играта по стандартния начин от дистрибутива и.
Друго (по-лошо) решение е да инсталирате Headoff Diablo II Launcher в директорията на играта Diablo II.

Ако имате други въпроси, може да ги зададете в канал #Diablo на irc.headoff.com. Също така, може да изпратите писмо на Support@headoff.com или да използвате страницата за обратна връзка.
|Сървъри| |Мрежова игра| |Launcher| |Ранглисти| |Преглед| |D2 Guide| |World Events| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Mon, Jan 11, 2010 12:20 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.