Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Сървъри| |Мрежова игра| |Преглед| |Персонажи| |Оръжия| |Врагове| |Защита| |Бижута| |Уникати| |Отвари| |Заклинания| |Гробници| |Бонуси| |Мисии| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Кодове за игра на Diablo
В играта Diablo има няколко недостатъка, които могат да се използват за мамене по време на игра. Това не са "кодове" в истинския смисъл на думата. Това е последователност от действия, чийто резултат е постигането на определен ефект, който носи преимущество. Използването на тези ефекти, без знанието на останалите играчи при мрежова игра обикновено навлича техния гняв.
Ефект Последователност от действия
Удвояване на предмет За целта трябва да имате в инвентара два предмета - един, който искате да удвоите и един който не Ви трябва (обикновено се използва една златна монета - отделянето на една монета става като се натисне десния бутон на мишката върху златото Ви). Извадете от инвентара предмета, който искате да размножите и го оставете на земята. Отдалечете се на достатъчно разстояние, но така че все пак да виждате предмета. Натиснете левия бутон на мишката, така че да го вземете. Докато героят се движи към предмета се подгответе да натиснете върху предмета, който не Ви е необходим (като отворите инвентара си с клавиша "I"; тази стъпка може да бъде избегната, ако предметът, който не Ви трябва е на колана Ви - където са предметите номерирани от 1 до 8). Накрая - най-трудното: натиснете втория предмет с левия бутон на мишката точно в момента когато героят взема предмета от земята. Ако сте успели ще разполагате с два еднакви предмета - единия в инвентара, другия в ръката Ви.
Удвояване на предмет Този начин за удвояване на предмет работи само в тъмницата и не във всички версии на Diablo. Оставете предмета, който искате да удвоите на земята. Направете Town Portal точно пред предмета. Натиснете върху предмета с цел да го вземете. Когато Town Portal Ви прати в града ще разполагате с предмета в инвентара, като той съществува и на мястото в тъмницата, където сте го оставили.
Невидим играч в мрежова игра (ghost) За да извършите процедурата са необходими двама играчи. Единият създава в тъмницата Town Portal. В града, при наличието на отворения портал, двамата играчи плътно един зад друг трябва да преминат през портала, като води този, който го е създал. Преминаването на първия предизвиква затварянето на портала и той изчезва заедно с изображението на играча, "заключен" в него.
|Сървъри| |Мрежова игра| |Преглед| |Персонажи| |Оръжия| |Врагове| |Защита| |Бижута| |Уникати| |Отвари| |Заклинания| |Гробници| |Бонуси| |Мисии| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Кодове (cheats)| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Wed, Mar 06, 2002 17:07 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.