Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Сървъри| |Мрежова игра| |Преглед| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Мрежова игра
Half-Life позволява да играете в мрежа с други хора по два начина - чрез локална мрежа или с помощта на TCP/IP протокол в Интернет. Тук Ви предлагаме Интернет и Интранет решение.
За игра през Интернет изберете от главното меню "Find Servers", след което "Favourites". Ако в списъка от сървъри виждате изброените по-долу видове сървъри на Headoff G.I. просто натиснете два пъти с мишката върху името. Ако липсва - добавете го с помощта на "Add IP", като посочите адрес от изброените по-долу.
За игра в Интранет мрежата на Headoff G.I. изберете от главното меню "Find Servers", след което "LAN". Сега от списъка със Headoff сървъри и създадени игри в мрежата изберете тази, към която искате да се присъедините.
Видове Half-Life: Counter-Strike сървъри поддържани от Headoff G.I.

Headoff Classic: Сървъри с класически карти, познати най-вече на старите Counter-Strike играчи. Hostage Rescue карти като cs_italy, cs_office, cs_militia, а също така и по-нови карти със заложници, като cs_havana и други. За максимум 20 играчи. За да играете на тези сървъри трябва да имате инсталиран Cheating-Death.

Headoff Perfect: Средно големи сървъри, предразполагащи за сравнително бърза и разтоварваща игра. Карти: de_italy2. Максимум 20 играчи. За да играете на тези сървъри трябва да имате инсталиран Cheating-Death.

Изберете сървъра, който дава по-добро качество на игра за Вашата Интернет връзка. Неофициалните карти използвани на сървърите на Headoff G.I., както и Anti-Cheat програмата Cheating-Death можете да намерите в раздел Файлове (downloads).
|Сървъри| |Мрежова игра| |Преглед| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Tue, Jan 31, 2006 15:42 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.