Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Сървъри| |Мрежова игра| |Launcher| |Ранглисти| |Преглед| |D2 Guide| |World Events| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Diablo II Guide

Уникални оръжия

Polearms
Нормални уникални алебарди
Изключителни уникални алебарди
Елитни уникални алебарди
 
XBows
Нормални уникални арбалети
Изключителни уникални арбалети
Елитни уникални арбалети

Maces
Нормални уникални боздугани
Изключителни уникални боздугани
Елитни уникални боздугани
 
Axes
Нормални уникални брадви
Изключителни уникални брадви
Елитни уникални брадви

Throw
Изключителни уникални оръжия за мятане
Елитни уникални оръжия за мятане
 
Daggers
Нормални уникални кинжали
Изключителни уникални кинжали
Елитни уникални кинжали

Spears
Нормални уникални копия
Изключителни уникални копия
Елитни уникални копия
 
Bows
Нормални уникални лъкове
Изключителни уникални лъкове
Елитни уникални лъкове

Swords
Нормални уникални мечове
Изключителни уникални мечове
Елитни уникални мечове
 
Wands
Нормални уникални пръчици
Изключителни уникални пръчици
Елитни уникални пръчици

Scepters
Нормални уникални скиптри
Изключителни уникални скиптри
Елитни уникални скиптри
 
Staves
Нормални уникални тояги
Изключителни уникални тояги
Елитни уникални тояги

|Сървъри| |Мрежова игра| |Launcher| |Ранглисти| |Преглед| |D2 Guide| |World Events| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Mon, Nov 08, 2004 16:17 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.