Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Сървъри| |Мрежова игра| |Launcher| |Ранглисти| |Преглед| |D2 Guide| |World Events| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Diablo II GuideУникални предмети за Магьосница


The Oculus
Swirling Crystal

One-Hand Damage: 18 - 42
Необходимо ниво на героя: 42
Издържливост:50
+3 To Sorceress Skill Levels
+5 To Mana After Each Kill
All Resistances +20
25% Chance To Cast Level 1 Teleport When Struck
30% Faster Cast Rate
+20 To Vitality
+20 To Energy
+20% Enhanced Defense
50% Better Chance Of Getting Magic Items

Класическият избор за Магьосница, тъй като предлага оптимален баланс от превъзходни характеристики.

Eschuta's Temper
Eldritch Orb

One-Hand Damage: 18 - 50
Необходимо ниво на героя: 72
Издържливост:30
+(1-3) To Sorceress Skill Levels
+40% Faster Cast Rate
+(10-20)% To Fire Skill Damage
+(10-20)% To Lightning Skill Damage
+(20-30) To Energy

Препоръчва се за Магьосници, които специализират Lightning и/или Fire магии. В случай, че е с по-малко от +3 Skills не е особено добър.

Death's Fathom
Dimensional Shard

One-Hand Damage: 30 - 53
Необходимо ниво на героя: 73
Издържливост:50
+3 To Sorceress Skill Levels
+20% Faster Cast Rate
+(15-30)% To Cold Skill Damage
Lightning Resist +(25-40)%
Fire Resist +(25-40)%

(Само в Ladder)

Скъп предмет, тъй като е много рядък и позволява да се направи изумително мощна Магьосница, специализираща в Cold магиите.

|Сървъри| |Мрежова игра| |Launcher| |Ранглисти| |Преглед| |D2 Guide| |World Events| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Mon, Nov 08, 2004 11:29 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.