Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Сървъри| |Мрежова игра| |Launcher| |Ранглисти| |Преглед| |D2 Guide| |World Events| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Diablo II GuideУникални предмети за Паладин


Alma Negra
Sacred Rondache

Defense: (461-511)
Необходимо ниво на героя: 77
Необходима сила (Strength): 109
Блокиране: 78%
Издържливост: 68
Smite Damage за Паладин: 35-58
+(180-210)% Enhanced Defense
+(1-2) To Paladin Skill Levels
20% Increased Chance of Blocking
30% Faster Block Rate
+(40-75)% Enhanced Damage
(40-75)% Bonus to Attack Rating
Magic Damage Reduced By (5-9)


Herald of Zakarum
Gilded Shield

Defense: (422-507)
Необходимо ниво на героя: 42
Необходима сила (Strength): 89
Блокиране: 82%
Издържливост: 50
Smite Damage за Паладин: 20-28
+(150-200)% Enhanced Defense
30% Increased Chance Of Blocking
30% Faster Block Rate
20% Bonus To Attack Rating
+20 To Strength
+20 To Vitality
All Resistances +50
+2 To Paladin Skill Levels
+2 To Combat Skills (Paladin Only)

Вероятно най-добрият щит за всички видове Паладини. Превъзходни характеристики.

Dragonscale
Zakarum Shield

Defense: (523-582)
Необходимо ниво на героя: 80
Необходима сила (Strength): 142
Блокиране: 52%
Издържливост: 65
Smite Damage за Паладин: 46-46
+(170-200)% Enhanced Defense
Adds 211-371 Fire Damage
+15% To Fire Skill Damage
+10 To Hydra
+5% To Maximum Fire Resist
+(15-25) To Strength
Fire Absorb (10-20)%


|Сървъри| |Мрежова игра| |Launcher| |Ранглисти| |Преглед| |D2 Guide| |World Events| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Mon, Nov 08, 2004 11:27 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.