Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Сървъри| |Мрежова игра| |Launcher| |Ранглисти| |Преглед| |D2 Guide| |World Events| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Diablo II GuideУникални предмети за Друид


Jalal's Mane
Totemic Mask

Defense: (247-297)
Необходимо ниво на героя: 42
Необходима сила (Strength): 65
Издръжливост: 20
+(150-200)% Enhanced Defense
30% Faster Hit Recovery
20% Bonus To Attack Rating
+2 To Druid Skill Levels
All Resistances +30
+5 To Mana After Each Kill
+20 To Strength
+20 To Energy
+2 To Shape Shifting Skills (Druid Only)

Оптималният избор за повечето Друиди. Чудесен набор от бонуси, които са добре балансирани.

Cerebus' Bite
Blood Spirit
Defense: (335-350)
Необходимо ниво на героя: 63
Необходима сила (Strength): 86
Издръжливост: 20
+(130-140)% Enhanced Defense
(60-120)% Bonus to Attack Rating
(7-10)% Life Stolen Per Hit
33% Chance of Open Wounds
+(2-4) To Shape Shifting Skills (Druid Only)
+(1-2) To Feral Rage (Druid Only)

(Само в Ladder)
Може да бъде добра алтернатива на Jalal’s Mane за Друиди, които се занимават с Shapeshifting умения.

Ravenlore
Sky Spirit
Defense: (343-390)
Необходимо ниво на героя: 74
Необходима сила (Strength): 113
Издръжливост: 20
+(120-150)% Enhanced Defense
+7 To Raven (Druid Only)
+3 To Elemental Skills (Druid Only)
+(20-30) To Energy
-(10-20)% To Enemy Fire Resistance
All Resistances +(15-25)

Може би най-добрият шлем за Друиди, които ползват огнени магии.

Spirit Keeper
Earth Spirit
Defense: (413-443)
Необходимо ниво на героя: 67
Необходима сила (Strength): 104
Издръжливост: 20
+(170-190)% Enhanced Defense
+(1-2) To Druid Skill Levels
+20% Faster Hit Recovery
+10% To Maximum Poison Resist
Fire Resist +(30-40)%
+(9-14) Lightning Absorb
Cold Absorb (15-25)%
Този шлем не предлага нищо, заради което да бъде предпочетен пред другите три. Единственото му приложение би могло да бъде в дуели срещу герои, които се занимават с Cold магии.

|Сървъри| |Мрежова игра| |Launcher| |Ранглисти| |Преглед| |D2 Guide| |World Events| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Mon, Nov 08, 2004 11:28 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.