Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Logo
|Сървъри| |Мрежова игра| |Launcher| |Ранглисти| |Преглед| |D2 Guide| |World Events| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Diablo II GuideУникални предмети за Убийца


Bartuc's Cut-Throat
Greater Talons

One-Hand Damage: (77-88) - (137-155) (107-121.5 Средно)
Необходимо ниво на героя: 42
Необходима сила (Strength): 79
Необходима Ловкост (Dexterity): 79
Издържливост: 69
+(150-200)% Enhanced Damage
Adds 25-50 Damage
30% Faster Hit Recovery
20% Bonus To Attack Rating
(5-9)% Life Stolen Per Hit (varies)
+20 To Strength
+20 To Dexterity
+2 To Assassin Skill Levels
+1 To Martial Arts Skills (Assassin Only)

Класическият избор за доста Убийци. Често срещан предмет с много добри бонуси.

Shadow Killer
Battle Cestus

One-Hand Damage: (145-172) - (170-201) (157.5-186.5 Средно)
Необходимо ниво на героя: 78
Необходима сила (Strength): 100
Необходима Ловкост (Dexterity): 100
+(170-220)% Enhanced Damage
-25% Target Defense
Freezes Target +2
+(10-15) To Mana After Each Kill
33% Chance To Cast Level 8 Frost Nova On Striking
Indestructible
Ethereal (Cannot Be Repaired)

(Само в Ladder)

Този предмет е Ethereal , но няма опасност да се строши, тъй като е и неунищожаем (Indestructible).

Jade Talon
Wrist Sword

One-Hand Damage: (98-115) - (130-153) (114-134 Средно)
Необходимо ниво на героя: 66
Необходима сила (Strength): 105
Необходима Ловкост (Dexterity): 105
Издържливост: 56
+(190-240)% Enhanced Damage
+(1-2) To Martial Arts (Assassin Only)
+(1-2) To Shadow Disciplines (Assassin Only)
+30% Faster Hit Recovery
(10-15)% Mana Stolen Per Hit
All Resistances +(40-50)

 

Firelizard's Talons
Feral Claws

One-Hand Damage: (66-81) - (159-196) (112.5-138.5 Средно)
Необходимо ниво на героя: 67
Необходима сила (Strength): 113
Необходима Ловкост (Dexterity): 113
Издържливост: 52
+(200-270)% Enhanced Damage
Adds 236-480 Fire Damage
+15% Increased Attack Speed
+(1-3) To Martial Arts (Assassin Only)
+(1-2) To Wake of Inferno (Assassin Only)
+(1-2) To Wake of Fire (Assassin Only)
Fire Resist +(40-70)%

 

|Сървъри| |Мрежова игра| |Launcher| |Ранглисти| |Преглед| |D2 Guide| |World Events| |Файлове (downloads)| |Изисквания| |Форум| |IRC|
Последна промяна: Mon, Nov 08, 2004 11:27 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.