Logo
Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Headoff Gaming Intranetwork
|Турнири| |Регламент| |Призьори от 1-ви кръг| |Призьори от 2-ри кръг| |Призьори от 3-ти кръг| |Галерия|
Headoff Diablo II Hardcore Challenge II: Survivor

Целта на състезанието е да отличи най-добрите в играта Diablo II: The Lord of Destrustion. Ще бъдат раздадени премии на обща стойност над 2400 лева, както и редица непарични поощрения. Тези премии и поощрения са в три класа:

 • За оцеляване в игра срещу друг участник в дуел.
 • Надпревара за опит.
 • За намерени премийни предмети.
Състезанието се провежда в 3 кръга, първите два от които са онлайн, а третият е явен:
 • 1-ви кръг - подготовка.
 • 2-ри кръг - надпревара.
 • 3-ти кръг - оцеляване.
1-ви кръг

Започва в 0 часа на 22 май 2004 г. В този кръг участниците имат възможност да подготвят свои герои, които да бъдат използвани като спомагателни на тези от следващите кръгове. Играчите могат да събират предмети за премия.

2-ри кръг

Започва в 0 часа на 15 юни 2004 г. и завършва в 24 часа на 29 юли 2004. След началото на този кръг играчите създават нови, съзтезателни герои, с които участват в надпреварата за опит. В този етап също могат да събират предмети за премия.

Победител в надпреварата за опит е този играч, който пръв достигне ниво (Level) 99. Всеки участник, който пръв достигне ниво 99 от останалите класове герои също се отличава. В случай, че до края на кръга не е достигнато ниво 99 за победител се определя играча с най-много опит (Experience). Същото важи и за всеки отделен клас герои. Един играч може да получи няколко премии, ако съответните му герои са първенци в класа си.

3-ти кръг

Този кръг се провежда след 1 август 2004 г. по график в клубовете организатори. Участниците с герои от надпреварата за опит се регистрират за участие в този кръг и играят в дуели по турнирна схема с пряка елиминация. Не се провеждат никаква други игри с героите, освен тези по турнирната схема. Не се допуска никаква търговия и пренасяне на предмети, включително и между различни герои на един и същи участник. За участие в този кръг е необходима допълнителна регистрация, която трябва да се направи до 24 часа на 31 юли 2004 г., в която се уточнява с кой account и с кой герои ще се състезава участника. Не се допуска участие на играч с account, които е чуждо притежание. Не се допуска участие с повече от един герой. Информация за регистрацията и графика на срещите ще се публикуват на
http://tourney.headoff.com.

Срещите ще се провеждатат на трудност Nightmare (и е необходимо героите да са я достигнали). Турнирната схема ще бъде попълнена чрез жребий. По време на двубоите се използват следните правила:
 • В игра влизат само двата героя, които ще се дуелират, както и арбитър, който стои в града.
 • Игрите са на трудност Nightmare в Act I, в местността "Blood Moor" между града и реката.
 • Предварително мястото за провеждане на срещата е изчистено от чудовища и предмети от представител на огранизаторите.
 • Излизането от местността за провеждане на дуела е забранено.
 • Победителя от двубоя има право да вземе и използва за по-нататъшни двубои предметите на противника си.
 • Преди започване на всяка една среща участникът има право доброволно да напусне турнира, губейки правото си на премия за оцеляване.
 • Преди двубоя играчите трябва да отключат инвентарите на героите си - както един на друг, така и на арбитъра.
 • Двубоят започва веднага след съобщение "gg" и от двамата играчи. Предварително героите трябва да са отдалечени един от друг толкова, че да не се виждат на картата.
 • Единствено преди започването на двубоя играчът има право да използва за оборудване своя сандък (private stash), както и Horadric Cube. Пак тогава е допустимо и ползването на търговците.
 • Ползването на наемници (Mercenaries) е забранено.
 • Ползването на кладенци (Wells) е забранено.
 • Ползването на гробници (Shrines) е забранено.
 • Ползването на отвари (Potions) се ограничава до един колан (всички слотове на колана с които играе играча - до 16). Забранено е вземането и ползването на паднали отвари или от инвертара.
 • Използването на MapHack и каквито и да е други допълнителни програми е забранено.
 • Не може да се ползва повече от един предмет, който дава "Slow Target".
 • Не може да се ползва повече от един предмет, който дава "Absorbe" за всеки от видовете Cold, Lightning, Fire и Magic. "Poison length reduce" не се ограничава.
 • Ползването на предмети с вероятност (Chanse to cast) за проклятие (Curse) "Amplify Damage" и "Low Resistance" е забранено.
 • Ползването на магии или умения на другите класове герои е забранено (Battle Orders, Auras, Venom и пр.) с изключение на умението телепорт са забранени (могат да се ползват самите предмети, които дават това умение, но не и самото умение).
 • Предмети, които имат са свойство Аура при екипиране (When Equipped) са разрешени само за клас Paladin.
 • Предметът "Marrowwalk - Boneweave Boots" е забранен за използване от всички участници.
 • При неспазване на някое горните правила по време на двубоя играчът се наказва с отстраняване от кръга и героят му се умъртвява. Предметите му са достъпни за противника, който се счита за победител.
Премии

За намерени и предадени предмети или комплекти (set) от определен списък. Играчът получава премия от 50 лева, а предметът или комплектът се иззема от героя. Премии се дават за първите 10 предадени предмета или комплекта от списъка, независимо от това какви предмети или комплекти са получавали вече премии. Премийни предмети и комплекти са:
 • Andariel's Visage - Demonhead - елитен уникален шлем
 • Arkaine's Valor - Balrog Skin - елитна уникална броня
 • Spirit Ward - Ward - елитен уникален щит
 • Verdungo's Hearty Cord - Mithril Coil - елитен уникален колан
 • Windforce - Hydra Bow - елитен уникален лък
 • Boneshade - Lich Wand - елитна уникална магическа пръчка
 • The Grandfather - Colossus Blade - елитен уникален меч
 • Wraith Flight - Ghost Glaive - елитни уникални копия
 • Mang Song's Lesson - Archon Staff - елитна уникална магическа пръчка
 • Shadow Killer - Battle Cestus - елитен уникален бокс
 • Vex - руна
 • Zod - руна
 • Trang-Oul's Avatar - изключителен комплект
 • Tal Rasha's Wrappings - изключителен комплект
 • M'avina's Battle Hymn - изключителен комплект
 • Immortal King - изключителен комплект
 • Griswold's Legacy - изключителен комплект
 • Aldur's Watchtower - изключителен комплект
 • Natalya's Odium - изключителен комплект
Поощрителна премия от 20 часа игра в някои от клубовете организатори получават всички участници, които намерят и предат предмети или комплекти от следния списък:
 • Corpsemourn - Ornate Plate - уникална броня
 • Skullder's Ire - Russet Armor - уникална броня
 • Storm Shield - Monarch - уникален щит
 • Headhunter's Glory - Troll Nest - уникален щит
 • Harlequin Crest - Shako - уникален шлем
 • Crown of Ages - Corona - уникален шлем
 • Soul Drainer - Vambraces - уникални ръкавици
 • Sandstorm Trek - Scarabshell Boots - уникални ботуши
 • Arachnid Mesh - Spiderweb Sash - уникален колан
 • Arreat's Face - Slayer Guard - уникален шлем
 • Jalal's Mane - Totemic Mask - уникален шлем
 • Herald Of Zakarum - Gilded Shield - уникален щит
 • Homunculus - Hierophant Trophy - уникален щит
 • Lycander's Aim - Ceremonial Bow - уникален лък
 • Bartuc's Cut-Throat - Greater Talons - уникално оръжие
 • The Oculus - Swirling Crystal - уникална магическа пръчка
 • Hellslayer - Decapitator - Uуникална брадва
 • Doombringer - Champion Sword - уникален меч
 • The Redeemer - Mighty Scepter - уникален скиптър
 • Ondal's Wisdom - Elder Staff - уникална магическа пръчка
За победителите в кръга надпревара за опит

Премия от 240 лева и допълнително непарично поощрение получава победителя в надпреварата за опит. Премия от 120 лева получават победителите от останалите шест класа герои в този кръг.

Допълнителни бонуси за кръга надпревара за опит

За намерени и предадени предмети от определен списък, играчът получава бонус от 20 часа игра, в клуба организатор, където е играл за този кръг, а предметът се иззема от героя. Допълнителни бонуси се дават за предадени предмети от списъка, като всеки предмет може да се предава само един път. За предаване на бонусен предмет е необходимо да бъде изпратено електронно писмо на
support@headoff.com. Печелившият участник се определя по датата и часа на получаване на електронното писмо в пощенската кутия support@headoff.com. Списък с предмети:
 • Templar's Might - Sacred Armor - елитна уникална броня - предадена
 • Steel Carapace - Shadow Plate - елитна уникална броня - предадена
 • Arkaine's Valor - Balrog Skin - елитна уникална броня - предадена
 • Headhunter's Glory - Troll Nest - елитен уникален щит - предаден
 • Medusa's Gaze - Aegis - елитен уникален щит - предаден
 • Storm Shield - Monarch - елитен уникален щит - предаден
 • Spirit Ward - Ward - елитен уникален щит - предаден
 • Mang Song's Lesson - Archon Staff - елитна уникална магическа пръчка - предадена
 • The Grandfather - Colossus Blade - елитен уникален меч - предаден
 • Windforce - Hydra Bow - елитен уникален лък - предаден
 • Zod - руна
За победителите в кръга за оцеляване в игра срещу друг участник в дуел

Премия от 240 лева и допълнителни непарично поощрение получава последният оцелял участник от участвалите в дуелите.

Премия от 120 лева получават най-дълго оцелелите играчи, според турнирната схема, в останалите шест класа. В случай, че се отстранят едновременно всички играчи от един и същи клас (според турнирната схема), то притежател на премията се счита играча с герой на най-малко ниво. Ако нивото е едно и също, то премията се поделя по равно между играчите.

Общи положения
 • Състезанието се провежда специално създадено царство (Realm), което поддържа Diablo II: The Lord of Destruction версия 1.10.
 • Използват се единствено Hardcore, Ladder герои.
 • Участниците могат да играят само от клубовете организатори.
 • Всеки участник, хванат в опит за измама (примерно дублициране, кражба на account, "хакване" и под.) ще бъде дисквалификациран, а неговият account - унищожен.
 • По време на първите два кръга е позволена търговията, както и дуелите между участниците.
 • За редовни се приемат само участници с пълен Headoff профил - име, град и т.н., като не е необходимо тези данни да са видими за всички.
 • Премийни предмети се предават на посочен представител от организаторите само след контакт от страна на участник в системата за разговори на сървъра или с електронно писмо до support@headoff.com.
 • Всички евентуални технически и комуникационни проблеми по време на състезанието, независимо от техния характер и независимо от последиците за участниците от тях, не се компенсират по никакъв начин.
 • Един участник може да получи повече от една премия.
Организатори
 • Headoff G.I.
 • Вардар - Метростанция "Вардар"
 • Зона B5 - жк. "Зона Б-5", ул. "П. Нишавски" 2А
 • Мрежата - бул. "България" и бул. "Гоце Делчев"
 • Сан Марино Надежда - жк. "Надежда", ул. "Ломско шосе" 68
 • Цитаделата - кв. "Слатина", ул. "Слатинска", бл.20
 • Южен кръст - кв. "Изток", ул. "Райко Алексиев" 13
 • Club 35 - жк. "Студентски Град", бл. 35
 • Connection - кв. "Гоце Делчев", ул "Деян Белишки" бл. 104, вх. Б
 • CyberNet - жк. "Лозенец", ул. "Крум Попов" 12
 • Eclipse - бул. "Ал. Стамболийски" 41
 • Flash - жк. "Люлин", Силвър център
 • Flash III - жк. "Красна поляна", бул. "Никола Мушанов" бл. 329
 • Linx - ул. "Сан Стефано" 9
 • Mania - 6ул. "А. Чехов" 54
 • Max - ул. "Кирил Николов" 18, бл. 2
 • MicMouse - бул. "България" и бул. "Димитър Несторов"
 • Next Level - ул. "Шишман" 27
 • Stargate - ул. "Позитано" 20
 • The Vault - жк. "Надежда" 2, зад бл. 244
 • Valantine - жк. "Надежда" 2, ул. "Й. Хаджиконстантинов" 99
 • X Club - ъгъла на ул. "11 август" и бул. "Дондуков"

|Турнири| |Регламент| |Призьори от 1-ви кръг| |Призьори от 2-ри кръг| |Призьори от 3-ти кръг| |Галерия|
Последна промяна: Wed, Aug 04, 2004 17:12 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2021 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.