Logo
Headoff G.I.
Новини
Въпроси
Feedback
IRC
За новаци
Web hosting
Форум
Групи
Търсене
Сървъри
Статус
Clan Servers
Глас
Играчи
Вход
Регистрация
Търсене
Въпроси
Кланове
Списък
Нов клан
Търсене
Въпроси
Ранглисти
Игри
Поддържани
Гробище
Клубове
Турнири
Предстоящи
История
Файлове
FTP
Търсене
Headoff G.I.
Headoff Gaming Intranetwork
|Статус| |Clan Servers| |Глас|
Headoff Clan Servers

Headoff Clan Servers е специализирана услуга, която Headoff G.I. предлага за кланове и професионални играчи. Ако Ви е необходим собствен dedicated сървър, с пълни администраторски права, специализирани модификации (mod), карти и всичко друго, което може да Ви дойде на ум, Headoff Clan Servers е за вас!

Стандартно се предлагат сървъри за игрите Counter-Strike, Half-Life, Quake 4, Battlefield 2 или Call of Duty 2, но при желание е възможно пускането и на сървъри за други играи.

Повече информация за това, как да получите собствен Headoff Clan Servers ще намерите тук.

Какво е RCON?

RCON или remote console е начин за управление на игралния сървър. Всички промени посредством RCON са само за текущата карта. RCON паролата се нарича и администраторска парола. НИКОГА не трябва да давате Вашата парола на някой друг.

Посредством RCON Вие можете да сменяте картата, променяте гравитацията, да включвате или изключвате friendlyfire, да определяте времената за игра и много повече. Нормално повечето промени направени през RCON ще се премахнат след зареждане на нова карта. За постоянни промени трябва да се свържете с администратора на Headoff Clan Servers.

RCON командите по-долу са примерни и се извършват върху игрален сървър със адрес "212.124.78.133:27020" и RCON парола "myrconpw".

Преди да използвате RCON команди трябва да се свържете към игралния сървър посредствoм конзолата на играта или програмата RatRCON.

След като сте се свързали със сървъра и сте в играта извикайте конзолата и напишете следния ред:

rcon_port <port> rcon_password <pass>

В случая ще бъде: rcon_port 27020 rcon_password myrconpw

За да тествате дали сте разпознат, като администратор може да направите това:

rcon say "WAZAAAAAAAAA"

Тази команда ще напише от името на сървъра на всички играчи WAZAAAAAAA.

Някои команди:

status
показва всички играчи в сървъра и друга информация.

rcon users
същото като status

rcon kick <player>
Ако даден играч с име "hacker" искате да бъде изхвърлен от сървъра напишете следното:

rcon kick "hacker"

Понякога името на играча е трудно за писане, за това може да използваме неговия пореден номер в сървъра #

rcon kick #

rcon addip <minutes> <ipaddress> rcon writeip
Поставя ban на даден играч по IP адрес, използвайте rcon stat, за да вземете IP адреса на играча.
За да поставите ban за постоянно поставете "minutes=0"

rcon addip 0 192.168.10.1 rcon writeip

Ban по IP не прави kick автоматично, за това следва да напишете:

rcon exec listip.cfg

rcon listip
позволява да видите листа с IP адресите с поставен ban.

rcon removeip <ipaddress> rcon writeip
премахва ban на даден IP адрес
пример:rcon removeip 192.168.10.1 rcon writeip

rcon changelevel <map>
сменя картата на сървъра
пример: rcon changelevel de_aztec

rcon mp_friendlyfire 1
включва friendlyfire

rcon mp_friendlyfire 0
изключва friendlyfire

rcon mp_timelimit xx
време за игра на 1 карта е 45 минути, с тази команда можете да го променяте na "xx" минути

rcon mp_timelimit 0

този ред ще накара текущата карта да остане завинаги

rcon sv_password "123"
тази команда поставя паролата "123" на вашия сървър.
За да се отвори пак сървъра за всички, то трябва да се напише:

rcon sv_password ""

rcon rcon_password <newpass>
променя Вашата RCON парола
пример: rcon rcon_password pass1
това ще промени паролата на pass1

rcon sv_gravity <gravity>
променя гравитацията.
нормалната гравитация е 800.

rcon mp_c4timer <seconds>
променя таймера на бомбата 15 - 90 секунди.

rcon mp_roundtime <minutes>
Променя максималното време за всеки рунд 1 - 8 секунди.

rcon sv_restartround <seconds>
Рестартира играта след <seconds> секунди.

rcon mp_autoteambalance <1/0>
При стойност 1 отборите ще бъдат най-много с един играч разлика.

rcon mp_freezetime <seconds>
Времето когато пазаруват и не могат да се придвижват играчите.

rcon mp_hostagepenalty <hostagekills>
Определя, при колко заложника убити играча се изхвърля от сървъра.
пример: rcon mp_hostagepenalty 0 премахва това условие

|Статус| |Clan Servers| |Глас|
Последна промяна: Wed, Sep 27, 2006 19:20 Counter/Date/Time
Copyright © 1998-2022 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.